Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1990)

No Barikadopēdija

Pagājušo nedēļu Igaunija dzīvoja Lietuvas notikumu un Igaunijas sociāldemokrātu kustības ietekmē.

Ikviena Igaunijas avīze (izņemot «Molodež Estoņiji») bija nosūtījusi uz Lietuvu savus korespondentus. Diemžēl Igaunijā nenotika ne mītiņš, ne sapulce, apliecinot solidaritāti ar lietuviešiem.

Tartu notika pirmais Igaunijas sociāldemokrātu forums. Tā darbā piedalījās 500 cilvēki, apmēram 40 viesu no Anglijas, Francijas, VFR, Somijas, Ungārijas, Latvijas un Lietuvas. Tika apspriesta sociāldemokrātu kustības perspektīva Igaunijā un Eiropā. Pēc foruma apsprieda ar neatkarīgās sociāldemokrātu partijas dibināšanu saistītās problēmas. No Tartu sociāldemokrāti brauca uz Tallinu, kur notika sociāldemokrātu asociācijas dibināšanas kongress. Tā darbā piedalījās 200 pārstāvji no PSRS republikāniskajām, rajonu, apgabalu, novadu organizācijām un partijām. Kopā pulcējās cilvēki, kam tuvas sociāldemokrātu idejas. Aktīvi kongresu sagatavošanā līdzdarbojās PSRS AP starprepublikāniskās deputātu grupas deputāti. Tādēļ avīzes šo pasākumu nodēvēja par pirmo «padomju meņševiku» sanākšanu.

11. janvārī Tallinas pilsētas hallē notika tikšanās ar PSRS AP deputātiem, kas pārstāv krieviski runājošo intereses. Tika apspriesti PSRS 2. deputātu kongresa rezultāti un analizēta situācija Lietuvā. Sapulce nosūtīja telegrammu uz PSKP CK, kurā izteica vienotību ar PSKP. Tika lamāts laikraksts «Noorte Hääl», tā redaktors, kā arī vairāki korespondenti.

Kopš 1. janvāra visā Igaunijā ir ieviestas vizītkartes. Tallinā beidzot ieviesti taloni arī uz alkoholiskajiem dzērieniem, ir noteiktas normas preču iegādei: gaļa — 2 kg, desa — 1 kg, sviests – 2 paciņas, siers — 0,5 kg, milti — 2 kg, veļa — 2 pāri, vilnas audums — 3,5 metri, katūna audumi — 12 metri, apavi — viens pāris, baterijas — 6 gab.

 

TENU VARE,

redaktora vietnieks