Pārvarēt stereotipus

No Barikadopēdija

Gruzijas PSR galvaspilsēta Tbilisi izraudzīta par ceturtās padomju un amerikāņu sabiedrības pārstāvju tikšanās norises vietu. Šonedēļ Tbilisi vārds bieži redzams aizokeāna preses izdevumu pirmajās lappusēs, vizuālā informācija par tradicionālo Čatokvas konferenci skatāma ASV televīzijā. Amerikāņu un padomju žurnālisti strādā, lai abu valstu tautas zinātu patiesību viena par otru, bet vecā, stereotipiem pieblīvētā domāšana atvirzītos pagātnē.

Čatokvas konferences savu vārdu ieguvušas no nelielās pilsētiņas Ņujorkas štatā ASV, kur atrodas institūts, tā saucamās pilsoņu diplomātijas celmlauzis. Atcerēsimies, ka pirmā padomju un amerikāņu sabiedrības pārstāvju tikšanās noritēja Čatokvā, bet otrā — pirms diviem gadiem pie mums, Jūrmalā. Atmiņu no rudens dienām Baltijas jūras krastā saglabā krājums «Jūrmalas dialogi», kas atspoguļo brīžiem aso domu apmaiņu starp mājiniekiem un viesiem.

Kopš pagājušās tikšanās reizes Čatokvā abu lielvalstu attiecībās notikuši daudzi uzticību sekmējoši pasākumi. Pirmo reizi sarīkotas abu pušu aizsardzības ministru apspriedes. Bet pavisam pēdējos gados notikušas četras tikšanās augstākajā līmenī; ārlietu ministri savukārt tikušies 28 reizes.

«Būdami pārliecināti, ka PSRS un ASV dialogā nedrīkst būt paužu un novirzīšanos no ceļa, mēs iestājamies par tā aktīvu turpināšanu. Lielisks paraugs tam ir jūsu tikšanās, kurā izpaužas tautas diplomātija, kas nemitīgi strādā miera labā — mieram šodien, rīt, laiku laikos.» Tā apsveikumā PSRS un ASV sabiedrības pārstāvju konferences dalībniekiem raksta M. Gorbačovs.

Pērn uz Čatokvu aizbrauca 240 padomju pilsoņi. Šogad Tbilisi ieradušies vairāk nekā 300 amerikāņu, vairākums ir tā dēvētie vienkāršie amerikāņi, vidusmēra pilsoņi. Tāpat kā iepriekšējās apspriežu reizēs tikšanās notiek plenārsēdēs un «apaļā galda» diskusijās. Starp pārrunu tematiem jānosauc ekoloģija un dzīves vide, reģionālie konflikti, kosmiskās telpas izmantošana un masu informācijas līdzekļu loma.

Par «mass media» ietekmi un nozīmīgo misiju cilvēku priekšstatu veidošanā konferencē runājuši tādi pazīstami publicisti kā bijušais avīzes «The New York Times» biroja vadītājs Maskavā Hedriks Smits un laikraksta «Izvestija» starptautiskais komentētājs Melors Sturua. Tikšanās dalībnieki atzīmē: gan amerikāņu, gan padomju politiķiem, zinātniekiem, žurnālistiem vēl daudz jādara, lai savstarpējā uzticēšanās taptu par PSRS un ASV attiecību neatņemamu sastāvdaļu.

Mūsu republiku padomju oficiālajā delegācijā reprezentē Latvijas KP CK sekretārs Anatolijs Gorbunovs, kā arī Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrības valdes prezidija priekšsēdētājs Ivars Vīķis.

 

ĀRIS JANSONS