LATVIJAS KOMUNISTISKĀS PARTIJAS CENTRĀLAJAI KOMITEJAI

No Barikadopēdija
Versija 2020. gada 20. novembris, plkst. 09.20, kādu to atstāja Edgars (Diskusija | devums)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)

Pagājušā gada augustā VĻKJS CK plēnums pieņēma lēmumu ar 1. oktobri palielināt jaunatnes preses izdevumu darba algas par 40 procentiem, kas arī, protams, neatbilstu žurnālistu darba normālai samaksai.

PSKP CK Lietu pārvalde demonstratīvi ignorēja šo lēmumu, neņemot vērā, ka tā jau daudzus gadu desmitus bez jebkāda juridiskā pamata piesavinās daļu nacionālās bagātības — visu Preses nama brīvo peļņu.

Tagad tiek izdarīti mēģinājumi no visas tautas iekasētos līdzekļus un par tiem iegūto mantu pasludināt par partijas īpašumu. Tādā veidā var pat notikt, ka Preses nams un tā tipogrāfija, kas uzcelti par Latvijas tautas līdzekļiem, tiktu pasludināti, teiksim, par PSKP CK īpašumu.

Pret šādiem mēģinājumiem un nolūkiem MĒS KATEGORISKI IEBILSTAM. Vienlaikus darām zināmu, ka jaunatnes izdevumu redakciju materiālā un finansiālā nodrošinātība sāk kļūt dramatiska. Kaut gan avīzēm «Sovetskaja molodež» un «Latvijas Jaunatne» patlaban ir vienas no vislielākajām tirāžām Latvijas dienas laikrakstu vēsturē, redakciju darbinieki saņem vienas no vismazākajām algām republikas žurnālistu vidū. Vienlaikus jāuzsver, ka mūsu izdevumi ir vislētākie.

Sevišķi amorāla šī situācija ir tāpēc, ka no laikrakstu peļņas pamatīgu darba algas palielinājumu jau saņēmuši partijas un padomju darbinieki, nupat prāvs algas pielikums piešķirts partijas laikrakstiem «Cīņa», «Sovetskaja Latvija», «Lauku Avīze».

Mūsuprāt, sākumā:

— vismaz jādivkāršo redakcijas darba algas fonds,

— jātrīskāršo honorāru fonds,

— nekavējoties abām redakcijām jāpiegādā jau pirms pusgada nopirktā datorsalikuma iekārta,

— redakcijas jānodrošina ar autotransportu, fotoiekārtu, pienācīgām fotolaboratorijām,

— jāpārskata līgumattiecības, ko bez mūsu ziņas LKP CK izdevniecība noslēgusi ar TASS un LATINFORM.

Tālākajā perspektīvā:

— jāizdara attiecīgs pārrēķins un no PSKP CK Lietu pārvaldes atpakaļ jāiekasē bez juridiskā pamatojuma piesavinātie līdzekļi,

— avīzēm «Latvijas Jaunatne» un «Sovetskaja molodež» jākļūst par jaunatnes sabiedriski politiskajiem laikrakstiem, kuru izdevējs (neskaidrās situācijas dēļ) varētu būt Latvijas PSR Augstākā Padome, lai nodrošinātu visu republikas jaunatnes organizāciju tiesības uz šiem tradicionālajiem republikas mēroga izdevumiem,

— jaunatnes izdevumu peļņas brīvajai daļai jānonāk republikas budžetā, lai to izlietotu Latvijas tautas vajadzībām.

Laikrakstu «LATVIJAS JAUNATNE» un «SOVETSKAJA MOLODEŽ» redakcijas