Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija. Informatīvais ziņojums (2)

No Barikadopēdija
Versija 2015. gada 4. maijs, plkst. 16.59, kādu to atstāja Ilmars (Diskusija | devums) (Set original images)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)
[[CN19890507|]]

6. maijā Rīgā turpināja darbu Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija.

Otrās darba dienas sēdēs piedalījās biedri J. Vagris, E. Auškāps, V. Bresis, A. Briļs, A. Gorbunovs, A. Klaucēns, F. Kuzmins, I. Ķezbers, K. Ņukša, J. Oherins, V. Soboļevs, G. Loskutovs, I. Priedītis un S. Zukulis, PSKP CK Partijas celtniecības un kadru darba nodaļas atbildīgais organizators A. Lagno un PSRS Augstākās Padomes vecākais konsultants tautas deputātu padomju jautājumos R. Romanovs.

Sesijas sēžu vadītājs Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs deputāts A. Gorbunovs (Rīgas 12. vēlēšanu apgabals) klātesošos informēja par saņemtajām vēstulēm un telegrammām, kas adresētas sesijai.

Galavārdu sakarā ar referātu par Latvijas PSR likuma projektu «Par zemnieku saimniecībām Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā» teica Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, republikas Valsts agrorūpnieciskās komitejas priekšsēdētājs deputāts V. Rimaševskis (Lutriņu 288. vēlēšanu apgabals).

Ievērojot deputātu Izteiktās piezīmes un papildinājumus, sesija pieņēma Latvijas PSR likumu «Par zemnieku saimniecībām Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā» un lēmumu «Par Latvijas PSR likuma «Par zemnieku saimniecībām Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā» spēkā stāšanās kārtību».

Latvijas PSR Ministru Padomes Informāciju sakarā ar deputāta A. Gora pieprasījumu par sagatavošanas darbu, ko veic, lai rekonstruētu Latvijas PSR Valsts Akadēmiskās Nacionālās operas ēku un nodrošinātu teātra kolektīva radošo darbu tās rekonstruēšanas laikā, sniedza republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja vietnieks deputāts L. Bartkevičs (Ventspils 145. vēlēšanu apgabals).

Tiek pieņemts Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums «Par Latvijas PSR Ministru Padomes informāciju sakarā ar deputāta A. Gora pieprasījumu».

Vārdu referātam par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrētu apstiprināšanu dod republikas Augstākās Padomes Prezidija sekretārei deputātei V. Klibiķei (Bauskas 162. vēlēšanu apgabals).

Augstākā Padome neapstiprināja republikas Augstākās Padomes Prezidija dekrētus par republikas Valsts plāna komitejas priekšsēdētāja pirmā vietnieka H. Bagnoveca un Latvijas PSR Valsts kultūras komitejas priekšsēdētāja pirmās vietnieces N. Janaus iekļaušanu valdības sastāvā. Pārējie dekrēti tika apstiprināti.

Pēc tam tika izskatīti jautājumi par izmaiņām Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija un vienas republikas Augstākās Padomes pastāvīgās komisijas sastāvā.

Sesija apstiprināja komisiju Latvijas Nacionālās neatkarības kustības programmatisko dokumentu un darbības izpētei.

Aktīvi tika apspriests Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1989. gada 10. aprīļa lēmums «Par «Nolikuma par sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanas un norises kārtību» piemērošanas kārtību». Prezidijam tika uzdots izveidot komisiju, kas Izstrādātu republikas likumu, kurš regulētu sapulču, mītiņu, piketu, ielu gājienu un demonstrāciju norisi. Līdz tā pieņemšanai paliek spēka minētais lēmums.

Sesija izskatīja jautājumu par atsevišķu dārzkopības sabiedrību tālāku attīstību Limbažu un Rīgas rajonos. Sesija pieņēma attiecīgu lēmumu un apstiprināja komisiju ar dārzkopības sabiedrību attīstību saistīto jautājumu risināšanai.

Ar republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Valsts agrorūpnieciskās komitejas priekšsēdētāja V. Rimaševska atbildi nebija apmierināts deputāts V. Varnas, kas bija iesniedzis pieprasījumu. V. Rimaševskim uzdots sakarā ar šo deputāta pieprasījumu sniegt izsmeļošu informāciju kārtējā Latvijas PSR Augstākās Padomes sesijā.

Sesijas darba gaitā tika saņemti vēl daži deputātu pieprasījumi. Uz daļu no tiem tika dotas atbildes, pārējos pieņēma izskatīšanai. Par izskatīšanas rezultātiem tiks ziņots nākamajā sesijā.

Republikas Augstākā Padome pieņēma rezolūciju sakarā ar notikumiem Tbilisi.

Pēc tam Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes vienpadsmitā sesija darbu beidza.

 

LATINFORM