Atšķirības starp "418635" versijām

No Barikadopēdija
 
(3 starpversijas, ko saglabājuši 2 lietotāji, nav parādītas)
1. rindiņa: 1. rindiņa:
{{Newspaper Article |Article in=Latvijas Jaunatne |Published on=1990/02/28 |Issue number=39 |Page number=1 |Original title=PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam M. Gorbačovam |Source file=lajn1990n039_001_02 }} {{Written by|Latvijas Jaunatne}} Mēs, apakšā parakstījušies Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tautu ievēlētie PSRS tautas deputāti,
+
{{Newspaper Article
 +
|Article in=Latvijas Jaunatne
 +
|Published on=1990/02/28
 +
|Issue number=39
 +
|Page number=1
 +
|Original title=PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam M. Gorbačovam
 +
|Source file=lajn1990n039_001_02
 +
}}
 +
{{Source image|articles/418/635/418635.jpg}}
 +
{{Written by|Eduards Vilkas}}
 +
{{Written by|Sīms Kallass}}
 +
{{Written by|Julo Nuģis}}
 +
{{Written by|Marju Lauristina}}
 +
{{Written by|Mavriks Vulfsons}}
 +
{{Written by|Džemma Skulme}}
 +
{{Written by|Juris Bojārs}}
 +
{{Written by|Juhans Āre}}
 +
{{Written by|Andrejs Cīrulis}}
 +
{{Written by|Ilmārs Bišers}}
 +
{{Written by|Igors Grjazins}}
 +
{{Written by|Tīts Kjabins}}
 +
{{Written by|Mihails Bronšteins}}
 +
{{Written by|Marina Kosteņecka}}
 +
{{Written by|Jānis Lucāns}}
 +
{{Written by|Jānis Peters}}
 +
{{Written by|Jurate Kupļauskiene}}
 +
{{Written by|Sigitas Kudarausks}}
 +
{{Written by|Nikolajs Medvedevs}}
 +
{{Written by|Kazimiera Prunskiene}}
 +
{{Written by|Vello Vare}}
 +
{{Written by|Egidijs Bičkausks}}
 +
{{Written by|Zigmas Vaišvila}}
 +
{{About topic|Suverenitāte}}
 +
{{About topic|PSRS tautas deputāts}}
 +
{{About topic|Igaunijas neatkarības cīņas}}
 +
{{About topic|Lietuvas neatkarības cīņas}}
 +
{{About topic|Neatkarības vēlme un pieprasīšana}}
 +
{{About domain|Politika}}
 +
{{About organization|PSRS Tautas deputātu kongresi}}
 +
{{About place|Maskava}}
 +
{{About year|1990}}
 +
Mēs, apakšā parakstījušies Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tautu ievēlētie PSRS tautas deputāti,
  
 
'''vadoties''' pēc augstāko likumdošanas orgānu apstiprinātās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tautu gribas atjaunot savu valstisko neatkarību un šajā nolūkā uzsākt sarunas ar PSRS,
 
'''vadoties''' pēc augstāko likumdošanas orgānu apstiprinātās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tautu gribas atjaunot savu valstisko neatkarību un šajā nolūkā uzsākt sarunas ar PSRS,
12. rindiņa: 53. rindiņa:
  
 
PSRS tautas deputāti
 
PSRS tautas deputāti
<p style="text-align: justify;">'''E. Vilks, S. Kalass, J. Nuģis, M. Lauristina, M. Vulfsons, Dž. Skulme, Barausks, J. Bajārs, Vaidots, J. Āre, A. Cīrulis, I. Bišers, I. Grjazins, T. Kjabins, M. Bronšteins, M. Kosteņecka, J. Lucāns, J. Peters, J. Kupļauskiene, S. Kudarausks, N. Medvedevs, K. Prunskiene, V. Vāre, E. Bičkausks.'''</p>
+
<p style="text-align: justify;">'''E. Vilkas, S. Kalass, J. Nuģis, M. Lauristina, M. Vulfsons, Dž. Skulme, Barausks (?), J. Bojārs, Z. Vaišvila, J. Āre, A. Cīrulis, I. Bišers, I. Grjazins, T. Kjabins, M. Bronšteins, M. Kosteņecka, J. Lucāns, J. Peters, J. Kupļauskiene, S. Kudarausks, N. Medvedevs, K. Prunskiene, V. Vāre, E. Bičkausks.'''</p>

Pašreizējā versija, 2014. gada 20. marts, plkst. 16.05

Mēs, apakšā parakstījušies Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tautu ievēlētie PSRS tautas deputāti,

vadoties pēc augstāko likumdošanas orgānu apstiprinātās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tautu gribas atjaunot savu valstisko neatkarību un šajā nolūkā uzsākt sarunas ar PSRS,

PAZIŅOJAM,

ka prezidentālās pārvaldes ieviešana līdz ar attiecīgas ierobežotas vienpersoniskas varas sistēmas izveidošanu reālajā politiskajā situācijā var sekmēt demokratizēšanas attīstību Padomju Savienībā, pārbūves īstenošanu padomju ekonomikā un «jaunās domāšanas» principu ieviešanu gan iekšējā, gan arī ārējā politikā.

Tomēr mēs nevaram piedalīties to vai citu jauno PSRS valsts institūtu apspriešanā, tā kā saskaņā ar mūsu republikas augstāko likumdošanas orgānu lēmumiem par valstiskas neatkarības atjaunošanu mūsu pilnvaras ierobežo gatavošanās sarunām starp mūsu valstīm un PSRS. Tas nav savienojams ar mūsu līdzdalību PSRS valstisko formu apspriešanā.

Vienlaikus mēs esam noraizējušies par PSRS Augstākās Padomes Prezidijā vērotajām tendencēm interpretēt mūsu līdzdalību PSRS augstāko varas orgānu darbā kā pašreizējā Baltijas valstu de facto statusa atzīšanu. Šis apstāklis var tikai pastiprināt mūsu politisko nevēlēšanos veidot PSRS varas orgānus, jo vēlāk var rasties nepārprotamajai un acīm redzamajai mūsu tautu gribai pretēji skaidrojumi.

PSRS tautas deputāti

E. Vilkas, S. Kalass, J. Nuģis, M. Lauristina, M. Vulfsons, Dž. Skulme, Barausks (?), J. Bojārs, Z. Vaišvila, J. Āre, A. Cīrulis, I. Bišers, I. Grjazins, T. Kjabins, M. Bronšteins, M. Kosteņecka, J. Lucāns, J. Peters, J. Kupļauskiene, S. Kudarausks, N. Medvedevs, K. Prunskiene, V. Vāre, E. Bičkausks.