Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts par latviešu tautas kultūrvēsturisko simboliku

No Barikadopēdija

Ņemot vērā latviešu kultūrvēsturisko tradīciju, daudzos republikas sabiedrisko organizāciju, darba kolektīvu un pilsoņu iesniegumus, kā arī viedokli, ko izteikusi Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1988. gada 11. jūlijā izveidotā darba grupa priekšlikumu izskatīšanai par Latvijas PSR Konstitūcijas un citu republikas likumdošanas aktu pilnveidošanu sabiedrības demokratizācijas un tautas deputātu padomju darba uzlabošanas jautājumos, Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs nolemj:

1. Uzskatīt vēsturiski izveidojušos sarkanbaltsarkano krāsu salikumu par latviešu tautas kultūrvēsturisko simboliku. Šo simboliku var lietot karoga, vimpeļu, emblēmu, nozīmīšu un citos veidos.

2. Sarkanbaltsarkano krāsu salikumu karoga veidā var lietot tautas, darba un ģimenes svētkos, piemiņas dienās, dažādos kultūras un masu pasākumos.

Sarkanbaltsarkanais karogs lietojams, nepārkāpjot nolikumu par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts karogu un Instrukciju par šī nolikuma piemērošanu.

3. Atbalstīt priekšlikumus izmantot latviešu tautas tradicionālos kultūrvēsturiskos simbolus, ornamenta motīvus un kompozīcijas (ausekli, saulīti u. c).

4. Noteikt, ka kultūrvēsturiskās simbolikas priekšmetu masveida izgatavošana pieļaujama tikai ar Padomju Kultūras fonda Latvijas republikāniskās nodaļas atļauju.

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs J. VAGRIS

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāre V. KLIBIĶE

Rīgā, 1988. gada 29. septembrī