Tikšanās ar žurnālistiem

No Barikadopēdija
Versija 2012. gada 15. maijs, plkst. 10.44, kādu to atstāja Ilmars (Diskusija | devums) (Set original images)
(izmaiņas) ← Senāka versija | skatīt pašreizējo versiju (izmaiņas) | Jaunāka versija → (izmaiņas)

 

Vakar Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā Komitejā bija sarīkota tikšanās ar republikas masu informācijas un propagandas līdzekļu vadītājiem. Tajā piedalījās biedri B. Pugo, A. Briļs, A. Gorbunovs, J. Oherins, V. Soboļevs, I. Priedītis un Latvijas Komunistiskās partijas CK propagandas un aģitācijas nodaļas vadītājs V. Brokāns.

Tikšanas gaitā tika apspriesti jautājumi, kas saistīti ar gatavošanos gaidāmajai partijas XIX Vissavienības konferencei, un žurnālistu uzdevumi, īstenojot Latvijas Komunistiskās partijas CK plēnuma lēmumus, kuros nosprausti pasākumi darbaļaužu idejiski politiskās, internacionālās un patriotiskās audzināšanas pastiprināšanai pašreizējā posmā.

Domu apmaiņā par šiem jautājumiem piedalījās laikraksta «Sovetskaja Latvija» redaktors A. Vasiļonoks, Latvijas PSR Ministru Padomes informācijas aģentūras (LATINFORM) direktors Z. Osmanis, republikas Valsts televīzijas un radioraidījumu komitejas priekšsēdētājs J. Leja un šīs komitejas priekšsēdētāja vietniece V. Aizupīte, laikrakstu «Literatūra un Māksla», «Lauku Avīze» un «Cīņa» redaktori M. Čaklais, V. Krustiņš un J. Britāns, Latvijas Komunistiskās partijas CK izdevniecības direktors K. Dundurs, žurnāla «Padomju Latvijas Sieviete» galvenā redaktore M. Zīle, laikrakstu «Sovetskaja molodjož» un «Padomju Jaunatne» redaktori A. Bļinovs un A. Cīrulis, žurnāla «Padomju Latvijas Komunists» galvenais redaktors V. Brokāns, Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretārs A. Gorbunovs, Latvijas PSR Ministru Padomes Galvenās pārvaldes valsts noslēpumu aizsardzībai presē priekšnieks E. Upmalis un Latvijas televīzijas Galvenās propagandas redakcijas galvenais redaktors A. Neimanis. Viņi vienprātīgi atbalstīja Latvijas Komunistiskās partijas CK plēnuma lēmumus un izteica vairākus lietišķus priekšlikumus attiecībā uz darbaļaužu idejiski politiskās, internacionālās un patriotiskās audzināšanas pilnveidošanu.

Sanāksmes nobeigumā runāja Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs B. Pugo. Viņš pozitīvi novērtēja republikas žurnālistu ieguldījumu pārkārtošanās paātrināšanā, demokratizācijas padziļināšanā un atklātuma attīstīšanā un vērsa žurnālistu uzmanību uz nepieciešamību paaugstināt viņu atbildību par viņu gatavoto materiālu precizitāti, pamatotību un pareizo tonalitāti. Partijas Vissavienības konferences priekšvakarā masu informācijas un propagandas līdzekļiem vēl enerģiskāk jāatbalsta viss jaunais, progresīvais, jāapkopo un jāpropagandē labāka pieredze, vēl vairāk jāatraisa darbaļaužu politiskā un sociāla aktivitāte.

LATINFORM