Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā (2011)

No Barikadopēdija

Šī lapa ir par grāmatu.


Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā. Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas materiāli. — Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2011, 280 lpp.

Izdevumā iekļauti Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa «Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte» ietvaros noritējušās sekcijas «Latviešu trimdas loma Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā padomju okupācijas laikā» darba materiāli. Rak­stu autori ir gan zinātnieki, gan arī kādreizējie trimdas aktīvi sabiedriskie darbinieki. Rakstos aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar trimdas dokumentu saglabāšanu, ārlietu dienesta un trimdas organizāciju politisko darbību, nozīmīgākajām trimdas īstenotajām politiskajām akcijām.

Sekcijas materiāli sagatavoti un publicēti Valsts pētījumu pro­grammas «Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)» ietvaros Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrā prof. Tālava Jundža vadībā.


Literārā redaktore un maketētāja: Sanda Rapa

Vāka mākslinieks: Jānis Murovskis

Citējot atsauce uz izdevumu obligāta.

© LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs
© Rakstu autori

ISBN 978-9934-8114-5-6


Raksti: