Saīsinājumu saraksts

No Barikadopēdija


AABS Baltijas Studiju veicināšanas apvienība (The Association for the Advancement of Baltic Studies)
AB radio «Amerikas balss»
ABK Apvienotā baltiešu komiteja
ACEN Eiropas apspiesto nāciju asambleja (Assembly for Captive European Nations)
ALA Amerikas Latviešu apvienība
ALJA Amerikas Latviešu jaunatnes apvienības
ALP Austrālijas Strādnieku partija (Australian Labor Party)
AN Apvienotās Nācijas
ANO Apvienoto Nāciju Organizācija
AP Augstākā Padome
ASV Amerikas Savienotās Valstis
BAFL Amerikas baltiešu brīvības līga (Baltic American Freedom League)
BATUN Baltiešu apelācija Apvienotajām Nācijām (Baltic Appeal to the United Nations)
BLPK Brazīlijas Latviešu palīdzības komiteja
BRALJA Brazīlijas Latviešu jaunatnes apvienība
BWC Baltic World Conference
CTK Cilvēktiesību komisija
DALA Dienvidamerikas Latviešu apvienība
DALJA Dienvidamerikas Latviešu jaunatnes apvienība
DN Dagens Nyheter
DP pārvietotās personas (displaced persons)
DV «Daugavas Vanagi»
ECRI Eiropas komisija pret rasismu un neiecietību (The European Commission against Racism and Intolerance)
EDSA Eiropas drošības un sadarbības apspriede (Conference for Security and Cooperation in Europe)
EDSO Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (Organization for Security and Co-operation in Europe)
ELJA Eiropas Latviešu jaunatnes apvienība
EP Eiropas Parlaments
ES Eiropas Savienība
HMK Palīdzības akcija martīru baznīcai (Hilfsaktion MärtyrerKirche)
JBANC Apvienotā baltiešu amerikāņu nacionālā komiteja (Joint Baltic American National Committee; latviski — ABK)
KLB Komiteja Latvijas brīvībai
KSK Kultūras sakaru komiteja
LAAJ Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē
LAKEC Latvijas Atbrīvošanas komitejas Eiropas centrs
LAPAS Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
LBF Latvijas Brīvības fonds
LCM Latviešu centrs Minsterē
LCP Latvijas Centrālā padome
LJAA Latvijas Jaunatnes apvienība Austrālijā
LKP Latvijas Komunistiskā partija
LKP CK Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā komiteja
LNA Latvijas Nacionālais arhīvs
LNAK Latviešu nacionālā apvienība Kanādā
LNJAK Latviešu nacionālās jaunatnes apvienībaa Kanādā
LNF Latviešu nacionālais fonds
LNPL Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā
LOM Latvijas Okupācijas muzejs
LR Latvijas Republika
LSC Latviešu studiju centrs
LSDSP Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
LTF Latvijas Tautas Fronte
LU Latvijas Universitāte
LVA Latvijas Valsts arhīvs
LVVA Latvijas Valsts vēstures arhīvs
MK Ministru kabinets
NSDG Nacionālās stratēģijas darba grupa
NVO nevalstiskā organizācija
OMON Rīgas pilsētas Iekšlietu pārvaldes īpašo uzdevumu milicijas vienība (Отряд Милиции Особого Назначения)
OSI Office for Special Investigations
PBA Pasaules baltiešu apvienība
PBLA Pasaules brīvo latviešu apvienība
PCTVL «Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā»
PS Padomju Savienība
PSR Padomju Sociālistiskā Republika
PSRS Padomju Sociālistisko Republiku Savienība
RB radio «Brīvība»
RBE radio «Brīvā Eiropa»
RLB Rīgas Latviešu biedrība
TASS Padomju Savienības telegrāfa aģentūra (Телеграфное агентство Советского Союза)
UBA United Baltic Appeal
UNRRA Apvienoto Nāciju Palīdzības un rehabilitācijas pārvalde (United Nation Relief and Rehabilitation Organization)
VAK Vides aizsardzības klubs
VDK Valsts Drošības komiteja
VLIK Augstākā Padome Lietuvas atbrīvošanai (Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas)
ZLCP Zviedrijas Latviešu centrālā padome