LR AP pieņem lēmumu apturēt to sabiedrisko un sabiedriski politisko organizāciju darbību, kas izteikušas atbalstu valsts apvērsumam — LKP, LPSR Darbaļaužu internacionālo fronti, Darba kolektīvu apvien...

No Barikadopēdija
Datums: 1991/08/24

LR AP pieņem lēmumu apturēt to sabiedrisko un sabiedriski politisko organizāciju darbību, kas izteikušas atbalstu valsts apvērsumam — LKP, LPSR Darbaļaužu internacionālo fronti, Darba kolektīvu apvienoto padomi, kara un darba veterānu organizāciju, LĻKJS. LR AP pieņem likumprojektu par Latvijas PSR VDK likvidēšanu


Raksti par šo notikumu