Latvijas Tautas frontes Domes paziņojums

No Barikadopēdija

Ievērojot pašreizējo politisko situāciju republikā, LTF Dome uzskata par nepieciešamu paziņot, ka jaunievēlēto republikas vadītāju paziņojumi un darbības pirmie soļi pozitīvi uzņemti plašos Latvijas sabiedrības slāņos.

LTF Dome ar gandarījumu atzīmē, ka starp tiem un LTF Programmu nav principiālu pretrunu. Pat vairāk — sāk veidoties konstruktīvs dialogs starp republikas vadību un LTF.

Taču pēdējā laikā aktivizējušies spēki, kurus satrauc un neapmierina republikā notiekošais demokratizācijas un atklātuma padziļināšanas process. Tie mēģina šo procesu graut, destabilizēt politisko situāciju Latvijā, saasināt starpnacionālās attiecības un diskreditēt jaunievēlēto republikas vadību. Šie spēki cenšas šķelt LKP un Latvijas sabiedrību pēc nacionālajām pazīmēm, kā arī sēt baiļu un nedrošības sajūtu dažādās nacionālajās grupās. Tādā veidā tiek kavēts pārbūves process.

Republikā, kā arī ārpus tās nereti tiek izplatītas spekulatīvas baumas par LTF Programmu, Statūtiem un darbību. Daudzās partijas organizācijās un darba kolektīvos atsevišķi atbildīgi darbinieki cenšas diskreditēt LTF un tās locekļus.

LTF Dome akcentē, ka tā nebūt nenoliedz iespēju diskusijās paust visdažādākos, pat pretrunīgākos viedokļus, taču uzsver, ka šajā brīdī īpaši svarīgi ir ikvienam, kas uzstājas sabiedrības auditorijās, būt politiski atbildīgam ne tikai par savu runu saturu, bet arī to politiskajām sekām.

Tāpēc LTF norobežojas no jebkuriem paziņojumiem, runām un lozungiem, kas ir pretrunā ar LTF Programmu un Statūtiem. Ne visi LTF dalībnieku ieteikumi, pat ja tie atskan LTF sanāksmē, tiek publicēti, tiek pārraidīti pa radio un televīziju, un, ja tiem piemīt diskutabls raksturs un jaunas, līdz šim vēl nepaustas neordināras domas, uzskatāmi par visas Latvijas Tautas frontes viedokli.

LTF Dome iestājas par to, lai konsolidētos visi republikas progresīvie spēki pārbūves veicināšanai un politiskās sistēmas demokratizācijai, kas balstās uz PSKP XIX Vissavienības konferences patiesi revolucionārajiem lēmumiem, Latvijas Tautas frontes Dome kategoriski ir pret jebkuriem staļinisma (neostaļinisma), fašisma (neofašisma), impēriskās domāšanas recidīviem, pret Latvijas PSR tautu savstarpējā naida kurināšanu.

Latvijas Tautas frontes Dome