Otrā diena Rīgā

No Barikadopēdija

PSKP CK sekretārs O. Baklanovs, kas ieradies Rīgā sakarā ar notikušo Latvijas Komunistiskās partijas CP plēnumu, 24. janvārī, otro dienu uzturēdamies Latvijas galvaspilsētā, iepazinās ar tās ekonomiku, kultūru un ievērojamākajām vietām. Viņu pavadīja biedri J. Vagris un J. Oherins, kā arī atbildīgi PSKP CK darbinieki.

Ceļā uz Mežaparku viesis un personas, kas viņu pavadīja, apstājās pie Brīvības pieminekļa. Rīgas galvenais arhitekts G. Asaris pastāstīja šī Kārļa Zāles izcilā mākslas darba vēsturi. Iepazīšanās ar latviešu tēlnieka daiļradi turpinājās Brāļu kapos.

Pēcpusdienā O. Baklanovs ieradās V. I. Ļeņina ražošanas apvienībā VEF. Strādnieki uzsāka ar PSKP CK sekretāru nopietnu sarunu par pašreizējo politisko un ekonomisko situāciju republikā un visā valstī. Bija runa arī par sarežģīto situāciju Aizkaukāzā, par starpnacionālajām attiecībām vispār, par aizvien biežāk vērojamiem gadījumiem, kad saskarīgie uzņēmumi nepiegādā komplektēšanas izstrādājumus, par dzīvokļu un pirmsskolas bērnu iestāžu problēmu apvienībā. Sevišķi karsta diskusija izvērtās tad, kad tika skarts vēl viens sasāpējis temats — par kooperatīviem.

O. Baklanovs apmeklēja arī citus ražošanas iecirkņus un iepazinās ar ēdināšanas kombināta «Vefietis» darbu. PSKP CK sekretārs atbildēja uz LATINFORM korespondenta jautājumu par iespaidiem, ko viņš guvis, otro dienu uzturoties Rīgā.

— Iespaidi ir lieliski, — viņš teica. — Iepazīšanās ar tādām nacionālām svētvietām, kādas mēs šodien apmeklējām, vienmēr iedvesmo un rada noteiktu garīgo noskaņojumu. Pēcpusdienu mēs pavadījām apvienībā VEF. Uzskatu, ka šis augstu kvalificētais kolektīvs var darīt vairāk visjaunāko zinātnes un tehnikas sasniegumu ieviešanā. No sociālā viedokļa te ir skaidri redzami trūkumi. Stāvoklis ar dzīvokļiem ir slikts. Turklāt 800 ģimenes stāv rindā uz vietām bērnudārzā. Es ieteicu ģenerāldirektoram pārņemt pieredzi no kāda Omskas uzņēmuma, kas saimnieciskā kārtā ceļ 350 dzīvokļus gadā. Tāpat uzņēmumā vajadzētu organizēt rūpniecības preču pārdošanu.

Vakarā PSKP CK sekretārs O. Baklanovs apmeklēja koncertu Domā.

 

LATINFORM