Latvijas sieviešu padome aicina

No Barikadopēdija

Redakcija ir saņēmusi Latvijas sieviešu padomes aicinājumu, kurā runāts par sievietes stāvokli mūsu valstī: «Gadu desmitiem sievietes vērtētas tikai kā darbaspēks.» Lai būtu iespējams sekmīgi rūpēties par ģimeni un bērniem, kā arī piedalīties ražošanā un sabiedriski politiskajās norisēs, attieksmē pret sievieti vajadzīga konkrēta valsts sociāli ekonomiskā politika.

Latvijas sieviešu padome aicina rajonu un pilsētu sieviešu padomes izmantot likumā paredzētās tiesības un izvirzīt savus kandidātus LPSR Augstākās Padomes vēlēšanām, kā arī aktīvi iesaistīties vēlēšanu kampaņā. LPSR Augstākās Padomes tautas deputātu kandidāti tiek aicināti priekš vēlēšanu programmā ietvert jautājumus par sievietes, ģimenes un bērnu tiesību aizsardzību. Padome aicina vēlētājus atbalstīt deputātu kandidātes. Tikai ar sievietes līdzdalību valsts jautājumu risināšanā var mainīt sabiedrības garīgo klimatu — padarīt to labvēlīgāku, saprotošāku, labestīgāku.