Muzejs — nacionālā bagātība

No Barikadopēdija

Latvijas sarežģītā vēsture un bagātās kultūras tradīcijas atspoguļojas muzeju savāktajos materiālos. Tagadējos apstākļos tie ir ne vien vērtību krātuves, bet arī avoti, kas ļauj iedziļināties pagātnē un prognozēt mūsu nākotni. Materiālu tiešām ir daudz, tie koncentrēti vairāk nekā 90 valsts muzejos un aptuveni 80 sabiedriskajos muzejos. Tāpēc likumsakarīga ir jaunās Latvijas Muzeju biedrības rašanās.

Biedrības darbs organizēts vairākās sekcijās, piemēram, fondu sekcijā, pieminekļu aizsardzības un tehnikas vēstures sekcijā, mākslas sekcija, memoriālo muzeju sekcijā, muzeja darba veterānu sekcijā un citās. Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja fondu nodaļas vadītājs Gunārs DZENIS, kas tagad ir arī Latvijas Muzeju biedrības priekšsēdētājs, runādams par sava darba galvenajiem virzieniem, uzsver:

— Ir būtiski svarīgi sekmēt un uzturēt muzeju darbinieku brālību, aizstāvēt savu biedru radošās, profesionālās un sociāli ekonomiskās tiesības. Jāapzinās, ka nav lielu un mazu muzeju, ka katrai saglabātai memoriālajai lauku mājai ir tāda pati kultūras vērtība kā lielam pilsētas muzejam. Īpaši gribam palīdzēt lauku muzejiem, kas līdz šim ir bijuši pabērna lomā gan materiālo, gan radošo iespēju ziņā.

Ceram, ka šajā darbā mums palīdzēs jaunā Latvijas PSR Kultūras ministrija, jo muzejs taču ir mūsu tautas nacionālā bagātība un tieši muzejam jārūpējas, lai informācija, ko sniedz izstādes un ekspozīcijas, būtu godīga un objektīva, nevis kalpotu mītu un stereotipu iemūžināšanai. Neaizmirsīsim, ka muzeji dod priekšstatu par mūsu saknēm un kultūrvidi un tādējādi veicina sabiedrības tikumisko atdzimšanu. Centīsimies atrast vairāk laika, lai iedziļinātos šajās bagātībās!

 

H. GRĪNBERGA,

LATINFORM korespondente