Vizināšanās prieku zaudējot

No Barikadopēdija

Patlaban manāmu satraukumu (jā, arī sašutumu) tautā rada dažādu transporta līdzekļu biļešu cenu paaugstināšana. Ar janvāri vairāk jāmaksā par braukšanu piepilsētas un starppilsētu autobusos. Transporta pakalpojumi Rīgā pagaidām dārgāki nav kļuvuši. Kāpēc? To vaicāju LR Sakaru ministrijas Autotransporta departamenta daļas priekšniekam Edvīnam Šadelko:

— republikas Ministru Padome noteikusi: par vietējā transporta (autobusu, trolejbusu, tramvaju) biļešu cenām lemj pilsētas tautas deputātu padome. Rīgas TDP par šo cenu paaugstināšanu spriedīs šodien. Citās pilsētās cenas jau ir mainītas, bet Rīgā tas notiks ar februāri, iespējams, arī agrāk. Turpretī par starppilsētu autobusu biļešu cenām jau ir izlemts. Tā, piemēram, agrāk bija jāmaksā pusotra kapeika par kilometru (braucot parasta tipa autobusā), bet tagad — četras kapeikas. Par starprepubliku autobusu biļešu cenu tarifiem pagaidām esam vienojušies tikai ar Baltijas valstīm. Tāpēc jaunie tarifi vēl nav ieviesti, jo turpinās to saskaņošana.

— Vai ir zināms, kā un kur izmantos naudu, kas iegūta no biļešu cenu paaugstināšanas?

— Šī nauda mums ir ļoti nepieciešama, jo dārgāk maksās degviela, transporta līdzekļi. Savu prasa jaunā nodokļu sistēma. Arī transporta darbiniekiem jāpaaugstina algas, cenu paaugstinājuma dēļ būs jāmaksā kompensācija — 66 rubļi — no pašu autotransporta uzņēmumu līdzekļiem.

P. S. Par Rīgas TDP pieņemto lēmumu attiecībā uz jaunajām pilsētas sabiedriskā transporta biļešu cenām informēsim turpmāk.

Ieva Strazdiņa