«Kašpirovskis» nepadodas

No Barikadopēdija

PSKP XXVIII kongresa rīta sēdē kāds no delegātiem salīdzināja Gorbačovu ar Kašpirovski: vadīdams sēdes, Gorbačovs lietojot tās pašas metodes. Kaut arī izteikuma nekorektums ir acīm redzams, tam ir grūti nepiekrist. Gorbačovs, šķiet, jau ir sapratis, ar kādu zāli viņam ir darīšana. Atskārtis, ka šie cilvēki, no kuriem daudzi gluži vienkārši neieredz viņu, tomēr nespēs bez viņa iztikt.

Jau sestdien Gorbačovs diezgan uzstājīgi lika delegātiem vēlreiz nobalsot par lēmumu, kas skar Politbiroja locekļu darba individuālo vērtēšanu. Klātesošajiem Gorbačovs pikti vaicāja: «Vai jūs gribat sašķelt partiju?»

Liekas, ka «centrs» pāriet pretuzbrukumā — priekšā taču vēlēšanas. Galu galā vakar pieņemtais lēmums par kongresa sēžu tiešo pārraidi — kaut arī savā būtībā anekdotisks —  tomēr liks daudziem iekost mēlē.

Ar negaidītu runu kongresa tribīnē uzstājās A. Jakovļevs, kas sestdien jau bija paziņojis par savu atteikšanos balotēties partijas vēlēto orgānu vēlēšanās. Vakar viņš izteica protestu pret nepatieso stenogrammu par viņa tikšanos ar kongresa delegātiem. Jakovļevs paziņoja, ka partijas forumā tiekot rīkota plānotā kampaņa, lai viņu diskriminētu, un pieprasīja, lai tiktu atrasti šīs kampaņas organizētāji. «Jums izdosies saīsināt manu mūžu, bet mani jūs neapklusināsit!» tā uzstāšanos beidza Jakovļevs. Kongress lika sekretariātam noskaidrot, kas ir par lietu.

Vārdu lūdza arī VDK priekšsēdētājs V. Krjučkovs. Viņa runas lielākā daļa bija veltīta atvaļinātajam ģenerālim A. Kaluginam — «Ļubjankas Gdlanam». Krjučkovs neko jaunu nepateica, apvainodams Kaluginu dienesta grēkos, taču viņš nespēja arī atvairīt VDK adresēto kritiku.

Kongresā ar saspringtu uzmanību gaida ogļraču drīzo streiku. Turklāt Ukrainas Augstākā Padome, kas izskata šo jautājumu, pieprasīja, lai uz AP sesiju atgrieztos visi deputāti — partijas kongresa delegāti, to vidū arī Ukrainas AP priekšsēdētājs V. Ivaška. 25 cilvēki jau ieradušies Kijevā, bet Ivaška un citi augsta ranga vadītāji palikuši kongresā. Vakar Ukrainas parlaments apsprieda jautājumu par neuzticību priekšsēdētājam. Un, lai gan šis priekšlikums diez vai gūs atbalstu, tas vēl vairāk sarežģīs situāciju republikā pirms ogļraču streika.

Kinoteātrī blakus viesnīcai «Rossija», kur mīt delegāti, kongresa dalībniekiem demonstrē S. Govoruhina skandalozo filmu «Tā dzīvot nevar», kurā tiek skatītājiem vaicāts par jaunu Nirnbergu PSKP. Manai sievai izdevās šo filmu noskatīties kopā ar delegātiem. Pārnākusi mājās, viņa sacīja: «Viņi to skatās kapa klusumā…»

VITĀLIJS PORTŅIKOVS,

«LJ» speciālkorespondents PSKP XXVIII kongresā (pa tālruni)