Dzīvnieku aizsardzības biedrība būs!

No Barikadopēdija

Dzīvnieku aizsardzības darbu nepieciešams organizēt sistemātiski, vajadzīgs juridisks spēks, kas varētu stāties pretī cilvēku nežēlībai, ļaunumam, patvaļai.

Tādēļ dzīvnieku aizsardzības biedrībai ir jāatjauno savs statuss, starptautiskie sakari, štata darbinieki, jāapzinās padomju varas gados «izgaisušie» īpašumi, telpas, bankas konts.

Par biedrības mērķiem un tiesībām vēsta 1939. gada izdotie statūti:

«Latvijas dzīvnieku aizsardzības biedrības mērķis ir ar savu biedru apvienotiem spēkiem, ievērojot pastāvošos likumus un noteikumus, aizsargāt dzīvniekus pret mocīšanu, cietsirdīgu un nežēlīgu apiešanos, censties panākt dzīvnieku turēšanas un dzīves apstākļu uzlabošanu.

Šā mērķa sasniegšanai biedrībai ir tiesības:

1) dibināt un uzturēt dzīvnieku patversmes, ambulances u. c. pasākumus;

2) dibināt speciālus fondus dzīvnieku aizsardzības mērķu vajadzībām;

3) uzpirkt vecus, slimus vai darbam nederīgus dzīvniekus, lai humāniem līdzekļiem novērstu to turpmākās mocības;

4) izsniegt naudas balvas un atzinības rakstus par dzīvnieku aizsardzības darba veicināšanu, sevišķi labu apiešanos ar dzīvniekiem — zirgu turētājiem, ganiem un citiem, kuriem uzticēti dzīvnieki;

5) ziņot attiecīgām iestādēm par personām, kuras pārkāpj valdības izdotos noteikumus par dzīvnieku aizsardzību;

6) uzturēt sakarus un apmainīt rakstus ar līdzīgām biedrībām ārzemēs;

7) izsniegt prēmijas par labākiem rakstiem, kas attiecas uz biedrības darbību un dzīvnieku aizsardzību vispār;

8) iegūt kustamu un nekustamu mantu, noslēgt līgumus un saistības, pieņemt dāvinājumus;

9) sarīkot priekšlasījumus, koncertus, ģimenes un bērnu svētkus, jautrības vakarus, tirdziņus, loterijas utt.

10) saskaņā ar likumu par bezpeļņas biedrībām un to savienībām dibināt biedrības nodaļas visā Latvijā.»

Lai arī šie statūti ir orientēti galvenokārt uz mājdzīvnieku aizsardzību, sanāksmes dalībnieki nolēma, ka atjaunota biedrība darbu organizēs dažādās sekcijās. Nākamā sanāksme būs 24. janvārī pulksten 18 Kalnciema ielā 30, VAK telpās. Lūdzam atsaukties arī tos cilvēkus, kuriem ir plašāka informācija par Dzīvnieku aizsardzības biedrības darbību pirmskara laikā!

A. STRAZDIŅA