Latvijas Nacionālās neatkarības kustības Padomes valdes paziņojums

No Barikadopēdija

Latvijas Nacionālās neatkarības kustība

— īstenojot savu Programmu, kuras mērķis ir demokrātiskā ceļā atjaunot brīvu un neatkarīgu Latvijas Republiku,

— kategoriski vēršoties pret jebkuriem mēģinājumiem leģitimēt Latvijas PSR nelikumīgo pastāvēšanu,

 — apzinoties, ka starptautisko tiesību aspektā Latvija joprojām pastāv kā nelikumīgi okupēta un anektēta teritorija,

— konstatējot, ka Latvijas teritorijā faktiski spēkā esošie likumi neaizsargā un ir vērsti pret Latvijas tautas tiesībām uz valstiskās neatkarības atjaunošanu, paziņo:

1. LNNK kategoriski vēršas pret LPSR kā noziedzīgi radītā valstiskā veidojuma leģitimēšanas mēģinājumu, ieviešot LPSR prezidenta amatu (līdzīgs bija mēģinājums ieviest LPSR pilsonību).

2. LNNK uzskata, ka valsts prezidents var personificēt tikai neatkarīgas valsts augstāko valsts varu un šāda amata ieviešana LPSR diskreditē Latvijas tautas nepārprotami pausto gribu atjaunot neatkarīgo valstiskumu ārpus PSRS sastāva.

3. LNNK izmantos visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai nepieļautu LPSR prezidenta amata ieviešanu.

4. LNNK aicina visas Latvijas demokrātiskās organizācijas, kas cīnās par Latvijas Republikas atjaunošanu, pievienoties šim paziņojumam.