Jauniešu atbalstu Tautas frontei

No Barikadopēdija

Mūsu republikas dzīvē ienāk jauna parādība, jauna kustība — Latvijas Tautas frontes izveidošanās. Notiekošie procesi sabiedrībā prasa aktīvu Tautas frontes Programmas projekta studēšanu, iedziļināšanos, izpratni, TF darbības pamatprincipu izskaidrošanu jaunatnes auditorijās, līdzdalību Tautas frontes uzdevumu un mērķu īstenošanā.

Šodien ikvienam republikas komjaunietim, ikvienam jaunietim ir jāzina, kas ir Tautas fronte, ar ko tā nodarbosies, kāda ir tās galvenā koncepcija un pret ko tā cīnīsies.

Pašreiz darba kolektīvos tiek dibinātas Tautas frontes atbalsta grupas. Saprotams, ka tas vēl nenozīmē mehānisku iestāšanos pašā Tautas frontē. Tas apliecina mūsu attieksmi, pozīciju.

Nav jāatgādina, cik daudz neatrisinātu, aktuālu problēmu loku ir mūsu republikas jaunatnes dzīvē, darbā ar jaunatni.

Tādēļ tieši šobrīd, Tautas frontes dibināšanas procesā, ir nepieciešams, pirmkārt, šīs problēmas apzināties, izteikt un apspriest, otrkārt, aktīvi iesaistīties Tautas frontes darbībā, lai aizstāvētu un virzītu noteiktu jaunatnes pozīciju konkrētās darbības sfērās, cīnītos un realizētu to mūsu dzīvē.

LĻKJS Rīgas pilsētas komiteja