Haosa šoreiz nebūs

No Barikadopēdija

Tādu prognozi izteica republikas VAM Ārstnieciskās un profilaktiskās palīdzības nodaļas priekšnieks Imants Bočkāns.

Ministrijā nupat izveidota neliela koordinācijas grupa, kurā darbojas ministrs, viņa vietnieki un pārvalžu un daļu priekšnieki. Iespējamai nepieciešamībai mobilizētas medikamentu, medicīnas instrumentu un pārsienamā materiāla rezerves (arī papildus rezerves). Tās sagatavotas tūlītējai lietošanai. Rezerves esot pietiekamas un ar tām varot iztikt ilgāku laiku. Mobilizēti arī civilās aizsardzības  līdzekļi.

Koordinācijas grupa sazinājusies ar ātrās medicīniskās palīdzības sniedzējiem un informējusi, kā rīkoties ekstremālos apstākļos. Atšķirībā no janvāra visa medicīniskās palīdzības koordinācija notikšot Veselības aizsardzības ministrijā, kur darbojas divi šādi punkti. Ja atceramies, tad janvāra kritiskajās dienās koordinācijas punktu bija daudz, — arī dažādās organizācijās. Tas radījis haosu un nespēju pietiekami mobilizēties. Viens no galvenajiem iemesliem koordinācijas punktu nepieciešamībai ir informācijas apkopošana par visu notikušo.

Visur republikas medicīnas iestādēs cauru diennakti dežurē atbildīgie speciālisti. Lielākajām Rīgas klīnikām dotas norādes, uz kurieni ziņot par to, kādi medikamenti pietrūkuši, cik ir cietušo. Savukārt VAM katastrofu medicīnas nodaļā man paskaidroja, ka kritiskajam stāvoklim ir gatavas arī rajonu medicīnas iestādes. Slimnīcās izvietotas papildus gultas, tāpat radītas medikamentu un pārsienamā materiāla rezerves. Dežurē vairāk speciālistu nekā parasti. Radītas brigādes operatīvai medicīniskas palīdzības sniegšanai.

Vaicāts par cietušajiem naktī uz 20. augustu, I. Bočkāns paskaidroja, ka viņa sarakstos esot septiņu šai naktī bez vēsts pazudušo cilvēku uzvārdi. Par viņiem nekas nav zināms nevienā Rīgas slimnīcā, ne arī citās iestādēs. Veselības aizsardzības ministrs Edvīns Platkājis, atgriezies no republikas Ministru Padomes, izteicis versiju, ka šos cilvēkus bruņoto formējumu biedri ievainotus paņēmuši sev līdz.

I. Strazdiņa