Plašas demonstrācijas VDR

No Barikadopēdija

Berlīne (TASS). Pēc pārtraukuma, kas bija saistīts ar Ziemassvētkiem un Jaungadu, daudzu VDR pilsētu laukumos un ielās atkal sākušās plašas demonstrācijas. Leipcigā, Hallē, Gērā, Karlmarksštatē un citās pilsētās tajās piedalījās kopskaita vairāk nekā 200 tūkstošu cilvēku.

Gērā sarīkotās manifestācijas dalībnieki savos lozungos prasīja dot enerģisku pretsparu antisovetisma, šovinisma un neonacisma izpausmēm. VSVP — DSP, sociāldemokrātu un kristīgo demokrātu pārstāvji uzsvēra nepieciešamību aktīvi un mērķtiecīgi vērsties pret labējam briesmām.

Daudzu pilsētu iedzīvotāji prasīja izveidot brīvas arodbiedrības un garantēt tiesības uz streikiem un darbaļaužu demokrātisku līdzdalību ražošanas problēmu risināšanā.

Sakarā ar 6. maijā gaidāmajām vēlēšanām demonstrāciju dalībnieki prasīja nodrošināt vienādas iespējas visām partijam un organizācijām savu preses izdevumu izplatīšanā. Turklāt galvenais uzbrukumu objekts atkal bija VSVP — DSP un tās jaunā vadība. Vairākās pilsētās sarīkotajos mītiņos runātāji prasīja boikotēt balsošanu par VSVP — DSP, publicēt datus par šīspartijas budžetu un mantu, kā arī «likvidēt tās monopolu uz masu informācijās līdzekļiem».

Šajā ziņā raksturīgs bija mītiņš Leipcigā, kur ielās izgāja gandrīz 100 tūkstoši cilvēku. Tā dalībnieku vidū bija arī neofašistiskās «republikāņu» partijas piekritēji. Dominēja valdībai naidīgi lozungi un aicinājumi vērsties pret VSVP — DSP un atsevišķiem vadošiem darbiniekiem. Pūlis skandēja: «Gals VSVP!», «Vācija — vienota Tēvija!», «Atkalapvienošanos — nekavējoties!».