PSRS Augstākās Padomes LĒMUMS

No Barikadopēdija


PSRS Augstākā Padome nolemj:

1. Atzīt par nepieciešamu nodibināt Padomju Sociālistisko Republiku Savienības prezidenta amatu.

2. Pieņemt par pamatu likuma projektu par PSRS prezidenta amata nodibināšanu un attiecīgu grozījumu un papildinājumu izdarīšanu PSRS Konstitūcijā (Pamatlikumā).

3. Uzdot PSRS Augstākās Padomes Prezidijam kopīgi ar PSRS Augstākās Padomes komitejām un palātu pastāvīgajām komisijām līdz galam izstrādāt minētā likuma projektu, ņemot vērā PSRS Augstākās Padomes sesijā izteiktos priekšlikumus un piezīmes.

Precizēto likuma projektu publicēt presē.

4. Likuma projektu par PSRS prezidenta amata nodibināšanu un attiecīgu grozījumu un papildinājumu izdarīšanu PSRS Konstitūcijā (Pamatlikumā) iesniegt izskatīšanai trešajam ārkārtas PSRS Tautas deputātu kongresam.

PSRS Augstākās Padomes

priekšsēdētājs

M. GORBAČOVS

Maskavā, Kremlī, 1990. gada 27. februārī