Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)

No Barikadopēdija

16. aprīlī pēc rūpniecības, transporta un sakaru uzņēmumu komjaunatnes organizāciju sekretāru padomes ierosinājuma Tallinā notika komjaunatnes aktīva sanāksme. Tajā pieņemta rezolūcija, kurā nosodīts staļinisms, izteikta attieksme pret Igaunijas pilsonības ieviešanu (neatkarīgi no valodas zināšanām un uzturēšanās ilguma), valodas problēmām (darba kolektīviem ir tiesības izvēlēties iekšējās saziņas valodu), nacionālo simboliku (iespējams nacionālo simboliku atzīt par valsts simboliku). Ierosināts tuvākajā laikā izstrādāt un pieņemt likumu par republikānisko referendumu svarīgāko lēmumu pieņemšanai. Ierosināts ne vēlāk kā novembrī sarīkot Igaunijas jauniešu kongresu, kurā būtu pārstāvētas visas jauniešu organizācijas.

18. aprīlī notika Igaunijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sēde. kurā pieņemts paziņojums «Par politisko situāciju Igaunijā». Par ekstrēmistisku nosaukta ideja Igaunijas ziemeļaustrumos izveidot «autonomu apgabalu», kas izskanējusi interkustības I kongresā. Savukārt norādīts, ka Igaunijas dabas un vēstures pieminekļu aizsardzības biedrības un dažu citu sabiedrisku kustību vadītāji ar antikonstitucionālu lozungu palīdzību mēģina iesaistīt pamatnācijas iedzīvotājus Igaunijas pilsoņu komitejās un sasaukt Igaunijas kongresu. Uzsvērts, ka pat vislabākie nodomi nevar attaisnot darbību, kas var ievest Igauniju politiskā strupceļā. Izteikta cerība, ka tautas gudrība un nosvērtība palīdzēs pārvarēt jaunos šķēršļus, kas radušies ceļā uz Igaunijas atjaunotni.

Pagājušajā nedēļā sarežģītās situācijas dēļ divas reizes tika atcelts Igaunijas KP CK plēnums.

Igaunija gatavojas pirmajām Vispasaules igauņu jaunatnes dienām. Organizācijas komiteja izveidojusi savus atbalsta punktus vairākās pasaules valstis. Vienā no tiem — Anglijā — akreditēts mūsu laikraksta korespondents Tomass Līvs.

Tartu notika pavasara studentu dienas, ko organizē universitātes klubs. Programmā atvēlēta vieta gan tradīcijām, gan jaunumiem. Uz pilsētas tiltiem koncertēja kori, notika studentu dziesmu konkurss, satīriskais vakars «O, stagnācija!», izklaidējoša sporta programma studentu bērniem, 10 stundu ilgs deju maratons, kura uzvarētāji saņēma 200 rubļu lielu prēmiju, studentu gadatirgus, kurā varēja nopirkt visu, ko vien sirds kāroja. Pēdējā dienā Tartu universitātes klubā viesojās studentu korporācijas, kas iepazīstināja ar savas darbības mērķiem.

Igaunijas Zinātņu akadēmijas Kibernētikas institūtā notika Eiropas mehānikas komitejas ikgadējā sapulce. Šāds pasākums Padomju Savienībā notika pirmo reizi. Piedalījās zinātnieki no Anglijas, Francijas, Itālijas, Zviedrijas, VFR, Šveices un Polijas.

TENU VARE,

redaktora vietnieks

«Noorte Hääl», laikraksts (Igaunija)