VFR kanclera Jaungada vēstījums

No Barikadopēdija
[[RB20120102|]]

Воnna (TASS). VFR kanclers Helmuts Kols uzsvēra nozīmi, kāda ir principiālajiem pārveidojumiem Padomju Savienībā, citās sociālistiskajās valstīs, kas daudzējādā ziņā noteica 1989. gada politisko veidolu. Pagājušais gads, teikts te izplatītajā kanclera Jaunā gada vēstījumā VFR pilsoņiem, kļuva par lielā lūzuma gadu Eiropas vēsturē.

Šobrīd «mums ir pilnīgs pamats cerēt, ka konflikts starp Austrumiem un Rietumiem izplēnēs. Izredzes šajā gadā panākt krietnu progresu atbruņošanās un bruņojuma kontroles jomā ir labvēlīgākas nekā agrāk. Es ceru, ka šāda attīstība ļaus 1990. gadā noslēgt svarīgus līgumus, šajā jomā. Manas cerības pirmām kārtām saistītas ar ķīmisko ieroču aizliegšanu un pirmo līgumu par parastā bruņojuma samazināšanu.

Kanclers uzsvēra īpašo atbildību, kāda ir abām vācu valstīm par mierīgu kārtību Eiropā, par Eiropas kopējās mājas pamatu veidošanu. Viņš pozitīvi vērtēja savas nesenas vizītes rezultātus Vācijas Demokrātiskajā Republikā, sarunas ar VDR Ministru Padomes priekšsēdētāju H. Modrovu par sadarbības paplašināšanas iespējām.

Šajā sakarībā H. Kols atkal izteica uzticību savam agrāk ierosinātajam plānam par VDR un VFR savstarpējo attiecību tālāko attīstību, kas, pēc viņa domām, norāda «ceļu uz vācu vienību». Norādījis uz «Vācijas atkalapvienošanās» un Eiropas integrācijas procesu nesaraujamo saistību, kanclers paziņoja: «Vācijā ir mūsu tēvzeme. Eiropa ir mūsu nākotne. Eiropas sadraudzība nevar noslēgties pie Elbas.»