«Dēkla» — latviešu ģimenēm

No Barikadopēdija

Pēc Latvijas Tautas frontes iniciatīvas ir dzimusi pasaules latviešu daudzbērnu ģimeņu asociācija «Dēkla». Sakari ar citām zemēm [pamazām vēl tikai nostiprinās. Piemēram, Minsterē dzīvojošā Brūveru ģimene, kurā ir septiņi bērni, jau sāk pulcināt svešatnes latviešu daudzbērnu ģimenes, toties tepat Latvijā šī kustība jau ir raženi sakuplojusi, it īpaši republikas lielākajās pilsētās. Liepājā, Talsos, Kuldīga, Jelgavā un Cēsīs izveidojušās šīs asociācijas biedrības. Piemēram, Liepājā vien uzskaitē ir jau 92 daudzbērnu ģimenes, Talsos — 30 ģimenes. Tā pamazām tiks aptverta visa republika.

Bet šīs asociācijas darbība nebūt neaprobežosies tikai ar šo ģimeņu apzināšanu. Galvenais būs palīdzēt šīm ģimenēm1 harmoniski audzināt un attīstīt bērnus, lai visa[ ģimenei būtu pieejamas kā fiziskas, tā garīgās nodarbības.

Lielisks paraugs te ir Rīga izveidojies daudzbērnu ģimeņu koris «Dēkla», kurā dzied 28 ģimenes. Daudzās no tām ir četri, pieci, seši un vairāk bērnu. Uz mēģinājumiem 45. vidusskolā brauc ģimenes pat no Talsiem. Dēli un meitas, sākot no astoņiem gadiem, aizrautīgi muzicē kopā ar vecākiem kora pamatsastāvā, bet tanī pašā laikā atsevišķās grupās dziedāt mācās arī mazāki bērni.

Janvāra beigās «Dēkla» Anglikāņu baznīcā sniegs savu pirmo labdarības koncertu, tas būs veltīts Bērnu fondam.

Kora izveidotājs diriģents Arnolds SKRIDE, kas pats audzina trīs meitas, uzskata:

— Šāda kopdziedāšana ir vislabākā ģimenes stiprinātāja un vienotājā. Patiesi jābrīnās, cik mums daudz muzikālu ģimeņu! Daudzi bērni ne tikai dzied, bet arī spēlē kādu instrumentu. Mēs būtu priecīgi, ja par mums padomātu arī komponisti un piedāvātu interesantu repertuāru. «Dēkla» cer šovasar piedalīties arī kādā lielo dziesmu svētku koncertā, tāpēc tagad cītīgi mācāmies latviešu tautas dziesmas.

Un vēl man būtu viens novēlējums asociācijai «Dēkla» — apzināt un dibināt kontaktus ne tikai ar ārzemēs dzīvojošām daudzbērnu latviešu ģimenēm, bet doties arī pie Sibīrijas un Baškīrijas latviešu ģimenēm.

H. GRĪNBERGA,

 LATINFORM korespondente