Igaunijas Augstākās Padomes priekšsēdētājam Arnoldam Rītela kungam

No Barikadopēdija

Igaunijas Augstākās Padomes priekšsēdētājam Arnoldam Rītela kungam

1990. gada 4. maija Latvijas Republikas Augstākā Padome pieņēmusi Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu un par pārejas perioda noteikšanu šīs neatkarības sasniegšanai. Zinādami, ka Latvijas un Igaunijas tautu un parlamentu, ka arī Lietuvas Republikas parlamenta mērķi principos ir vieni un tie paši, Latvijas Republikas tautas deputāti ierosina jau vistuvākajā laiki uzsākt trīspusējas sarunas par starpvalstu politisko līgumu slēgšanu, ka arī par ekonomiskas un ārpolitiskas darbības kordinēšanu starp Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valstīm.

Izsakām pilnīgu atbalstu Igaunijas politiskajam kursam. Esam gatavi ciešai un konstruktīvai sadarbībai ar brālīgās Igaunijas Augstāko Padomi un valdību.

Rīga 1990. gada 4. maijā

Latvijas Republikas Augstākas Padomes vārdā Latvijas Republikas Augstākas Padomes priekšsēdētājs

A. GORBUNOVS