Gaidot ekonomiskos ukazus

No Barikadopēdija
Latvija, 20. augustā

Aktuālākais Latvijas saimnieciskajā dzīvē ir neziņa. Neviļus gribas secināt, ka ārkārtkomieši par galveno mērķi bija izvēlējušies politiskās varas pārņemšanu. Ekonomiskajiem pasākumiem jāseko mazliet vēlāk. Lēmumā Nr. 1 tiem noteikts dažāds sagatavošanās laiks. Vispārējās frāzes iepriekšējo gadu partijas programmu stilā un populistiski pasākumi neliecina par nopietnu sagatavošanos. Autoritārisma gars gan ir jaušams.

Pēcpusdienā par īpašiem, konkrētiem Maskavas augstākstāvošo «ukazicm» vēl daudz dzirdēt nevarēja. Izņēmums bija r/a VEF. Kā «LJ» pastāstīja ģenerāldirektors Ivars Bražis, tika saņemta telegramma, kurā noteikts, ka Vefam turpmāk pilnībā jāpakļaujas vissavienības sakaru uzņēmumu koncernam (tajā ietilpst ap 200 uzņēmumu), jānodibina stingrāka kārtība gan saistību izpildes, gan darba organizācijas jomās un jānosaka 1992. gada plāns, vadoties pēc 1991. gada plāna rādītājiem.

Jautāts par VEF kolektīva nostāju šajos apstākļos, Ivars Bražis teica, ka vefieši jau vairākkārt ir pauduši savu atbalstu Latvijas Republikas valdībai. Pirmdien ražošanas apvienības valde un otrdien notikusī paplašinātā padomes sēde šo nostāju vēlreiz apliecinājušas. VEF tiek domāts arī, kā pabalstīt strādniekus, ja iespējamais streiks ieilgs. Protams, «ja būsim vienoti visi — būs pozitīvs rezultāts,» tā Ivars Bražis. VEF ģenerāldirektors gan izteica bažas, ka tagadējā Rūpnieku asociācijas vadība un vairums biedru būs pretējās domas. Vefieši savu uzturēšanos šajā kompānijā līdz šim uzskatījuši par neiespējamu.

Viss ir Dieva rokās — tā Rīgas biržas ģenerāldirektors Imants Cinkuss, atbildot uz «LJ» jautājumu par šodienas tirdzniecības izredzēm. Preču ir piedāvāts daudz un dažādas — kopumā par vienu miljardu rubļiem. Tirdzniecība būs slēgta (netiks ielaisti žurnālisti un novērotāji, kuri traucē brokeriem atraisīties), un tajā piedalīsies aptuveni simts brokeru un to palīgu. Radušos apstākļu dēļ nav varējuši ierasties apmēram 20 brokeri; nav arī nepieciešamo sazināšanās iespēju ar Padomju Savienības pilsētām.

Imants Cinkuss pastāstīja, ka uz nenoteiktu laiku ir atlikta tirdzniecība Krievijas preču un izejvielu biržā. Rīdzinieki riskēs.

Interesanti, ka Ārējo ekonomisko sakaru bankas priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Višņakovs apgalvoja, ka neko nezina par īpašiem ārzemju partneru uztraukumiem.

Ārējo ekonomisko sakaru banka pārtraukusi valūtas pārdošanu pilsoņiem, kuri dodas uz ārzemēm. Pēc Jurija Višņakova domām, tas arī esot izskaidrojums dolāra kursa krišanās faktam pasaulē, jo samazinoties pieprasījums pēc šīs valūtas. Par to, vai uzņēmumiem būs jāmaksā lielāki valūtas atskaitījumi valsts budžetā, Jurijam Višņakovam nekādas informācijas nebija.

 

G. Trekteris