Kas jauns V. Lāča LPSR Valsts bibliotēkā?

No Barikadopēdija
P.Stučkas iela Rīgā tagad ir Tērbatas iela.

Sarunā ar bibliotēkas direktoru Andreju Ķeizaru un direktora vietnieku celtniecības jautājumos Helmūtu Kapenieku noskaidrojās:

  • Joprojām telpu trūkuma dēļ lasītājiem nav pieejami vasarā aptuveni 1,5 miljoni grāmatu, ziemā šis skaits sasniedz apmēram 2 miljonus. Tā kā bibliotēkas kopējais iespiedeksemplāru skaits ir ap 5,3 miljoniem, tad secinājumus izdariet paši! Ja jums ir dzīva iztēle, varbūt redzat acu priekšā sasaiņoto grāmatu kalnus, veselas kalnu grēdas...
  • Tagad par rūpnīcas «Kaija» bijušajām telpām P. Stučkas ielā 75. Līdz 1992. gadam te jāizvieto apmēram 1,7 miljoni grāmatu. Daļa no tām jau glabājas maisos turpat neizremontētajās ēkās. 10. korpusā paredzēta vieta 300 000 iespiedeksemplāru. Ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1988. gada 5. februāra lēmumu šā korpusa nodošanas termiņš ir 1988. gada 15. novembris. Darbus objektā veic Rīgas pilsētas Kirova rajona remonta un celtniecības pārvalde. Kopš celtniecības sākuma plāns ir izpildīts par 48 procentiem. Objektā strādā astoņi deviņi cilvēki, kaut gan pēc darbu apjoma būtu vajadzīgi vismaz 18 līdz 20. Ja darbi turpināsies tādā pašā garā, arī Jaungada eglīti varēs dedzināt tukšās telpās.

Pasūtītājs, tātad bibliotēka, apgādā celtniekus ar materiāliem par 95 procentiem (vēl maijā tikai par desmit procentiem), tāpēc šai ziņā šobrīd nekādu pretenziju nevarētu būt. Ja celtnieki pūlēsies visiem spēkiem, darbu iespējams beigt vismaz 30. novembrī. Ja pūlēsies… Celtnieki paši teic, ka tik mitrās telpās viņi gan grāmatas agrāk par Ziemassvētkiem neliktu. Un vēl runā par to, ka nav normāli 30 mēnešu darbu paveikt astoņos. Vārdu sakot, mums tikai atliek cerēt, ka grāmatas pa šiem gadiem ir pietiekami norūdījušās un ka ar sēnīti slimās lapas spēj «nošķaudīties» par visādiem termiņiem.

  • Lai lasītājiem būtu pieejamas visas grāmatas, bibliotēkai tika apsolītas divas apsildāmas metāla saliekamās ēkas, kur uz laiku izvietot grāmatu fondu. Šogad paredzēts sākt pirmās ēkas celtniecību. Konstrukcijas jau tiek pievestas, tikai… Celtniecības vieta atrodas deviņus kilometrus no centra, un tās ielas, kur atradīsies nākamā pagaidu grāmatu novietne, vēl nemaz nav, tāpat kā nav nekādu citu komunikāciju.
  • Papīrs ir slims, tas jāārstē. Zinātniski tehniskā kooperatīva firma «Inženieris» pēc līguma ir izveidojusi apmēram 30 cilvēku lielu zinātnieku grupu, kas izdara fondu ekspertīzi, nosaka materiālu mikrobioloģisko statusu, izstrādā rekomendācijas pārkārtojamā fonda sterilizācijai u. c. Līdz gada beigām būs skaidrs, kādā stāvoklī atrodas grāmatu krātuve. Tiek izstrādāta tehnoloģiskā līnija, ar kuras palīdzību grāmatas «ārstēs». Citas alternatīvas nav.

«Un arī tad, ja nu patiesi Stučkas ielas 75 ēkās tuvākajos gados bibliotēkai izdotos puslīdz pieklājīgi iekārtoties, tā tomēr ir tikai pagaidu lāpīšanās…» (J. Lejiņš, 1986. g. 30. maija «Literatūra un Māksla») Jā, bet šiem «ielāpiem» jāglābj grāmatas. Un jādomā, kā celsim pēc pāris gadiem grāmatu pili, ja šobrīd tā īsti nemaz neprotam «ielāpus» uzlikt.

 

ILZE NAGLE

LVU žurnālistikas nodaļas studente