Žurnālistu ievērībai!

No Barikadopēdija

Latvijas Neatkarīgās komunistiskās partijas organizācijas komiteja aicina žurnālistus, kuri atspoguļos LNKP piekritēju kongresa darbu šā gada 14. aprīlī, pieteikties, pa tālruņiem, 206730, 465781 vai rakstiski Latvijas Universitātes partijas komitejā. Vietu trūkuma dēļ akreditēs vienu pārstāvi no izdevuma. Caurlaides un kongresa dokumentu projektus žurnālistiem izsniegs Universitātē stundu pirms kongresa atklāšanas.

Latvijas Neatkarīgās kompartijas piekritēju koordinācijas centri

CENTRA (Kirova) rajons

Sporta biedrība «Daugava», Sarkanarmijas, 33 — Pēteris Strubergs, tel. 276424, 273547 — katru dienu.

 

ĻEŅINA rajons

ZRA «Aerosols», Jelgavas, 63 — Velta Krūmiņa, tel. 622494 — katru dienu no 9 līdz 17.

 

ĻEŅINGRADAS rajons

Rīgas Medicīnas institūta partijas komiteja, Dzirciema, 16 — Aivars Lejnieks, tel. 453393 — ceturtdienās no 15 līdz 18.

Rīgas 1. pedagoģiskā skola, Kuģu, 11/13 — Ilze Cīrule, tel. 610093 — otrdienās un ceturtdienās no 13.30 līdz 16, piektdienās no 12.30 līdz 14.

Mācību centrs «Meko», Jūrmalas gatve, 16 — Jānis Eiduks, tel. 403612, 403622 — katru dienu.

Rīgas 69. vidusskola, Imantas ielā 11-a — Milvija Žīgure, tel. 422004 — katru dienu.

 

MASKAVAS rajons

Latvijas Zinātņu akadēmijas partijas komiteja, Turgeņeva, 19 — Rūta Skudra, tel. 227825, 225015 — katru dienu.

 

OKTOBRA rajons

Ražošanas apvienība «Daiļrade», Čiekurkalns, 1. garā līnija, 2 — Oļģerts Riekstiņš, tel. 518768 — katru dienu no 9 līdz 12.

 

Proletāriešu rajons

VEF Kultūras un tehnikas pils VEF vēstures muzejs, J. Gagarina, 1 — Ženija Katkovska, tel. 363966 — katru dienu.

Republikas «Sarkanā krusta» centrālā komiteja, A. Upīša, 28 (pagalma mājā, 4. stāvā) — Lidija Muceniece, tel. 275406 — katru dienu no 10 līdz 17.

 

LNKP PIEKRITĒJU PAGAIDU REĢISTRĀCIJAS KARTĪTE

1. Uzvārds, vārds, tēva vārds

2. Dzimšanas gads

3. Tautība

4. Partijas piederība (PSKP biedri uzrāda stāžu)

5. Nodarbošanās

6. Rajons, partijas organizācija

7. Telefons, adrese


Datums

Paraksts

LNKP piekritēju kongresa organizācijas komiteja