«Skaistu kopsim tēva sētu»

No Barikadopēdija

Latvijas Universitātes Ekoloģiskā centra bērnu nodaļa rīko ikgadējo bērnu zīmējumu konkursu «Skaistu kopsim tēva sētu».

Konkursa mērķis ir pievērst bērnu un jauniešu uzmanību ekoloģiskās situācijas nopietnībai Latvijā un rosināt bērnus piedalīties apkārtējās vides sakopšanas darbos.

Konkursam iesniedzami darbi, kuros ir attēlotas Latvijas dabas un kultūrvides saglabāšanas aktualitātes.

Konkursam pieņem jebkura formātā darbus jebkādā zīmēšanas, glezniecības, grafikas, aplikācijas, kolāžas vai citā tehnikā. Darbi iesūtāmi pa pastu vai iesniedzami personīgi Latvijas Universitātes Ekoloģiskajā centrā (Rīgā, Raiņa bulvāri 19, 5. telpā. Pasta indekss 226098, tālr. 228320, ar atzīmi «Zīmējumu konkursam «Skaistu kopsim tēva sētu»»). Klāt jāpievieno aploksne, kurā jānorāda autora vārds, uzvārds un tēva vārds, vecums un pilna mājas adrese, vēlams arī tālruņa numurs.

Iesniegšanas vai izsūtīšanas termiņš — 1990. gada 25. februāris (pasta zīmogs).

Konkursā aicināti piedalīties visi pirmsskolas vecuma bērni un skolēni vecumā līdz 14 gadiem. Darbi tiks vērtēti vairākās vecuma grupās.

Konkursa uzvarētāji un aktīvākie dalībnieki saņems uzaicinājumu ierasties uz konkursa noslēguma balli, kurā labākos gaidīs balvas un dažādi pārsteigumi. Čaklākajiem zīmētājiem būs iespēja vasarā piedalīties Ekoloģiskā centra rīkotajās bērnu ekoloģiskajās nometnēs, bet no labākajiem zīmējumiem tiks veidotas kolekcijas ceļojošu izstāžu iekārtošanai.

Darbu vērtēšanai ir izveidota speciāla žūrijas komisija. Tā vērtēs:

— darbu ekoloģisko aktualitāti,

— darbu māksliniecisko kvalitāti,

— izpildījuma tehniku un oriģinalitāti.

Konkursa rezultātus paziņo presē līdz 1990. gada 25. martam. Žūrija lūdz darbu nelocīt, bet vecākajiem skolēniem vēl papildu vēlējums pievienot darbam aprakstu par ekoloģisko situāciju pašu mājās un līdzdalību dabas sakopšanas darbos.

Konkursa darbi atpakaļ netiks izsūtīti.

 

Bils PURIŅŠ,

Latvijas Universitātes Ekoloģiskā centra pārstāvis