Latvijas PSR kara komisāra pavēle Nr. 49

No Barikadopēdija

1988. gada 29. septembrī

PAR PILSOŅU KĀRTĒJO IESAUKŠANU AKTĪVAJĀ KARADIENESTĀ

1.

Pamatojoties uz PSRS likumu «Par vispārējo karaklausību» un PSRS aizsardzības ministra 1988. gada 28. septembra pavēli Nr. 311, Latvijas PSR teritorijā noteiktajā laikā notiek kārtējā pilsoņu iesaukšana aktīvajā karadienestā PSRS Bruņotajos Spēkos.

2.

Iesaukšanai pakļauti 1970. gadā dzimušie pilsoņi, kam līdz iesaukšanas dienai paliek 18 gadu un kam nav tiesību uz karadienesta atlikšanu, kā arī vecāka gadagājuma pilsoņi, kuriem iesaukuma atlikšanas termiņš izbeidzies vai kuri agrāk nav iesaukti dažādu iemeslu dēļ.

3.

Visiem pilsoņiem, kas pakļauti iesaukšanai aktīvajā karadienestā PSRS Bruņotajos Spēkos, jāierodas iesaukšanas iecirknī noteiktajā laikā, līdzi ņemot dokumentus, kas norādīti personālajā pavēstē. Pilsoņiem, kas minēti šīs pavēles 2. punktā un nav saņēmuši personālo pavēsti par ierašanos iesaukšanas iecirknī, jāierodas rajona kara komisariātā līdz 1988. gada 30. oktobrim, līdzi ņemot pierakstīšanās apliecību, pasi vai dzimšanas apliecību, gatavības apliecību (diplomu, apliecību, izziņu par izglītību), izziņu par ģimenes stāvokli, izziņu un raksturojumu no darbavietas vai mācību iestādes, apliecību (izziņu) par GDA kompleksa normu nokārtošanu, par sporta klasēm un specialitāti, kas iegūta DOSAAF vai profesionāli tehniskajā skolā.

4.

Visām iesaukšanas vecuma personām, kas uz laiku atstājušas pastāvīgo dzīves vietu un ir pakļautas iesaukšanai aktīvajā karadienestā, nekavējoties jāatgriežas un jāierodas rajona kara komisariātā, kur tās ir uzskaitē.

5.

Pilsoņi, kas laikā nav ieradušies uz iesaukšanu vai izvairās ierasties uzņemšanas komisijā, ir atbildīgi saskaņā ar pastāvošajiem likumiem.

6.

Pamatojoties uz PSRS likumu «Par vispārējo karaklausību», uzņēmumu, mācību iestāžu, organizāciju, iestāžu, padomju saimniecību un kolhozu vadītājiem laikus jāatsauc no komandējuma visas personas, kas pakļautas iesaukšanai aktīvajā karadienestā, un jānodrošina to ierašanās iesaukšanas iecirknī, jāatbrīvo jauniesaucamie no darba un mācībām uz laiku, kas nepieciešams iesaukšanai karadienestā.

 

 Latvijas PSR kara komisārs pulkvedis

J. DŪDA