Latvijas PSR Augstākās Padomes LĒMUMS Par biedra I. Daudiša ievēlēšanu par Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidija sekretāru

No Barikadopēdija
[[CN19890728|]]

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome nolemj:

Ievēlēt deputātu Imantu Daudišu par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāru.

 

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājs

A. GORBUNOVS

Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretārs

I. DAUDIŠS

Rīgā, 1989. gada 27. jūlijā

 

Imants Daudišs

 

Imants Daudišs dzimis 1945. gadā Rīgā. PSKP biedrs, latvietis, ieguvis augstāko izglītību — beidzis Ivanovas ķīmijas tehnoloģijas institūtu un Ļeņingradas Augstāko partijas skolu. Darba gaitas sāka 1968. gadā Rīgas ķīmijas kombinātā, kur strādāja par elektroatslēdznieku, pēc tam par meistaru un laboratorijas vadītāju.

Kopš 1970. gada Imants Daudišs strādāja komjaunatnes darbā dažādos amatos. 1972. gadā viņš tika ievēlēts par komjaunatnes Rīgas pilsētas komitejas pirmo sekretāru.

Kopš 1976. gada I. Daudišs strādāja partijas darbā — tika ievēlēts par partijas Kirova rajona komitejas sekretāru, pēc tam — par otro sekretāru. Kopš 1980. gada viņš strādāja par Latvijas PSR Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas priekšsēdētāja pirmo vietnieku. 1985. gada decembrī  I. Daudišu izvirzīja darbā Latvijas Komunistiskās partijas CK aparātā par propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāja pirmo vietnieku. 1988. gadā viņu ievēlēja par Latvijas Komunistiskās partijas Rīgas pilsētas komitejas sekretāru. Viņš ir Latvijas Komunistiskās partijas revīzijas komisijas loceklis, Latvijas PSR Augstākās Padomes un Rīgas pilsētas tautas deputātu padomes deputāts.

Latvijas PSR vienpadsmitā sasaukuma Augstākās Padomes divpadsmitajā sesijā 1989. gada 27. jūlijā viņu ievēlēja par Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija sekretāru.