Rokas nost no...

No Barikadopēdija
Pret uzbrukumu atklātumam

Starptautiskais preses institūts aicinājis atcelt ierobežojumus, kas vērsti pret masu informācijas līdzekļiem. «Dažu pēdējo gadu laikā PSRS parādījies plurālisms,» telegrammā G. Janajevam atzīmē institūta direktors P. Galiners.

«Plurālisms palīdzējis saprast daudzas politiskās un sociālas problēmas, ar kurām saskaras PSRS. Pasaule atviegloti uzelpoja, kad Padomju Savienībā pagājušajā gadā oficiāli tika aizliegta cenzūra un vārda brīvība pirmoreiz pēc 70 gadiem kļuva par reformu procesa svarīgu elementu. Jūsu varas iestāžu darbība ir pretrunā ar vārda brīvības tiesībām, kas garantētas Cilvēka tiesību deklarācijas 19. pantā un kuru ir parakstījusi arī PSRS.

***

 

PSRS Žurnālistu savienība savā 20. augusta paziņojumā izsaka kategorisku protestu pret daudzu izdevumu, kā arī televīzijas un radio programmu aizliegšanu. Savienības vadība, ieskaitot vārda brīvības un žurnālistu tiesību aizstāvēšanas komiteju, uzskata, ka šis aizliegums noteikts, pārkāpjot spēkā esošos likumus, un izraisa tālāku situācijas saasināšanos. Prasīdama atcelt aizliegumu, PSRS žurnālistu savienība aicina padomju un ārzemju žurnālistus solidarizēties ar saviem kolēģiem, kuru tiesības un varbūt arī personiskā drošība ir apdraudēta. Savienība aicina žurnālistus pildīt savu profesionālo pienākumu un cer, ka PSRS Augstākā Padome atcels nelikumīgos lēmumus, kas ierobežo pilsoņu tiesības un brīvības.

 

Pēc LETA — RIA — TASS