Centrālajai vēlēšanu komisijai

No Barikadopēdija

Mēs, Stučkas, Preiļu, Jēkabpils, Daugavpils rajona un 12 Daugavpils pilsētas pirmsvēlēšanu sapulces delegāti, protestējam pret to, ka tikai pirmsvēlēšanu sapulces gaitā uzzinājām: LKP CK sekretārs, deputāta kandidāts I. Ķezbers savu kandidatūru atsaucis tikai plkst. 13.30, atsūtot telegrammu.

Uzskatām, ka uz viņu izdarīts politisks spiediens, aizliedzot balotēties 709. teritoriālajā vēlēšanu apgabalā.

Pēc I. Ķezbera atsaukuma telegrammas nolasīšanas minēto rajonu delegāti atstāja zāli, lai apspriestos, taču zālē palikušie turpināja sapulces gaitu. Mūsu delegātu pārstāvim vēlāk zālē vārdu nedeva.

Uzskatām, ka priekšvēlēšanu sapulce nav pilntiesīga turpināt darbu, jo to kolektīvu pārstāvjiem, kuri nav izvirzījuši deputātu kandidātus, jābūt vairāk par 50 procentiem. Turklāt turpmākajā balsošanā piedalījās galvenokārt Daugavpils pilsētas delegāti. Tas nav savienojams ar teritoriālā vēlēšanu apgabala statusu. Turklāt delegāti iepriekš nav iepazīstināti ar izvirzītajiem kandidātiem, kā tas paredzēts Vēlēšanu likuma 38. pantā.

Uzskatām, ka pirmsvēlēšanu sapulce ir nelikumīga, un prasām, lai Centrālā vēlēšanu komisija anulē šīs sapulces lēmumu, kā arī pieprasa LKP CK paskaidrojumus.

Stučkas, Jēkabpils, Preiļu,

Daugavpils rajona

305 delegātu un

Daugavpils pilsētas

12 delegātu paraksti