Kārļa Zāles jubileju mūsu republikā atzīmēsim ar šādiem pasākumiem:

No Barikadopēdija

Liepājā 25. oktobrī pulksten 16 — piemiņas plāksnes atklāšana Klusajā ielā 5.

pulksten 18 — atmiņu vakars Liepājas lietišķās mākslas vidusskolā Alejas ielā 18;

Rīgā 27. oktobrī pulksten 10 — K. Zāles daiļradei veltīta zinātniski teorētiskā konference LPSR ZA Lielajā konferenču zālē Turgeņeva ielā 19.

pulksten 16 — ziedu nolikšana Sudrabkalniņā Slokas ielā — konferences dalībniekiem.

pulksten 17 — «Latvijas Brīvības piemineklis» — K. Zāles jubilejai veltīta ekspozīcija Arhitektu namā Torņa ielā 11.

pulksten 19.30 — M. Zālītes «Dzīvais ūdens». LPSR Valsts Jaunatnes teātra izrāde Lāčplēša ielā 25. — konferences dalībniekiem, radošo darbinieku savienību pārstāvjiem. (M. Zālītes ievadvārdi.)

28. oktobrī pulksten 11 — piemiņas istabas un akmens atklāšana K. Zāles dzīves un darba vietā Satekles ielā 11,

pulksten 13 — piemiņas brīdis Brāļu kapos, pulksten 15 — K. Zāles atceres stunda pie Brīvības pieminekļa.

pulksten 17 — «Kārlim Zālēm — 100» — Izstādes atklāšana LPSR Mākslas muzejā Gorkija ielā 10 a.

Maskavā 21. decembrī plkst. 19 — K. Zāles Jubilejai veltīts svinīgs vakars Centrālajā literātu namā Hercena ielā 53.

Uz visiem šiem pasākumiem jūs ielūdz LPSR Valsts kultūras komiteja un LPSR Mākslinieku savienība.