Latvijas Tautas frontes valdes aicinājums pagastu, ciematu, pilsētu un rajonu tautas deputātu padomēm

No Barikadopēdija

Aicinām visas padomes līdz šā gada 15. decembrim sasaukt ārkārtas sesijas un darba kārtībā iekļaut:

1) uzticības izteikšanu Latvijas Republikas Augstākajai Padomei;

2) attieksmes izteikšanu pret Savienības līguma slēgšanu;

3) apņemšanos savā turpmākajā darbībā konsekventi pildīt tikai Latvijas Republikas likumus.

Lēmumi oficiālo protokolu veidā līdz piektdienai jānogādā Latvijas Republikas Augstākajai Padomei, kancelejā, Rīgā, Jēkaba ielā 5.

***

LTF vēršas pie Latvijas uzņēmumu un iestāžu administrācijas un darbiniekiem ar lūgumu uzņemties atbildību par Latvijas jauniešiem, kas norīkoti alternatīvajā (darba) dienestā pēc viņu pieprasījuma. Pēc puiša lūguma nekavējoties viņam jāpiešķir brīvdienas un viņa piespiedu prombūtne jāuzskata par attaisnotu. Sargāsim savus jauniešus!

LTF valde