Lai Bībele būtu pieejamа

No Barikadopēdija

Latvijas Bībeles biedrības atjaunošana izrietēja no mūsu renesanses laika nepieciešamības, jo zināt Bībeli nozīmē zināt un izprast mūsu kultūrvēsturi.

Viens no šīs biedrības galvenajiem mērķiem ir panākt, lai katram Latvijas iedzīvotajam viņa dzimtajā valodā butu pieejami Svētie raksti, ka arī cita kristīgā literatūra.

Biedrības prezidents ir jurists Egons Rusanovs, luterāņu draudzes loceklis.

Bībeles biedrības ar senām tradīcijām pastāv gandrīz visās pasaules valstīs, tāpēc viens no pirmajiem uzdevumiem ir dibināt kontaktus un uzkrāt pieredzi. Šādā komandējumā pašlaik arī atrodas biedrības prezidents. Pirmo atbalstu mūsu republikas Bībeles biedrība cer saņemt no Norvēģijas kolēģiem, kas gatavo dāvanu — vairākus tukstošus Svēto rakstu eksemplāru latviešu valodā. Nākotnes plānos ir arī izdot Bībeli tepat Latvijā.

Biedrības iniciatīvas grupas locekle, «Svētdienas Rīta» redaktore Aida Prēdele, kas pati arī tiekas ar bērniem svētdienas skolās, pastāstīja:

— Pašlaik tiek tulkota arī bērnu Bībele, gatavojam piemērotu kristīgo literaturu pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.

Attiecībā uz biedrību, gribu uzsvērt, ka tajā var iestāties jebkurš Latvijas Republikas pilsonis, ko tiešam interesē Svētie raksti un kas atbalsta biedrības statūtus. Būt par kādas draudzes locekli šajā gadījumā nav obligāti.

 

H. GRĪNBERGA,

LATINFORM korespondente