«Dievs, Tava zeme deg!»

No Barikadopēdija

Tuvojas Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantātes «DIEVS, TAVA ZEME DEG!» pirmatskaņojuma 45 gadu atcere.

14. martā pulksten 19 kantātes atskaņošana paredzēta VALMIERAS SĪMAŅA BAZNĪCĀ.

15. martā pulksten 15 notiks piemiņas brīdis pie Lūcijas Garūtas kapa Meža kapos. Pulksten 19 kantāti atskaņos RĪGAS VECAJĀ SV. ĢERTRŪDES baznīcā.

16. martā pulksten 18 kantāti atskaņos SLOKAS LUTERĀŅU BAZNĪCĀ.

Piedalīsies kamerkoris «Dūdas» (VFR), diriģents Marks Opeskins, Ļeņingradas rajona kultūras nama jauktais koris «Līgo», diriģente Karmena Jakovele, ērģelnieki — Oļģerts Cintiņš un Aivars Kalējs, solisti — Jānis Sproģis, Aleksandrs Poļakovs, diriģents Haralds Mednis.

 

I. RUMBĒNA