Komunikē par Krievijas Padomju Sociālistiskās Republikas un Latvijas Republikas vadītāju tikšanos un konsultācijām

No Barikadopēdija

1990. gada 22. novembrī Maskavā bija KPFSR Augstākās Padomes priekšsēdētāja B. Jeļcina un KPFSR Ministru Padomes priekšsēdētāja I. Silajeva tikšanās ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētāju A. Gorbunovu un Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētāju I. Godmani.

Konsultācijas gaitā puses apmainījās domām par valsts suverenitātes un starpvalstu sadarbības realizācijas jautājumiem. Tikšanās dalībnieki nonāca pie vienota viedokļa par to, ka:

— puses veic savu politisko un ekonomisko darbību, ievērojot Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas un Latvijas Republikas valstu suverenitāti;

— puses piedalās kopējo starprepublikānisko izdevumu finansēšanā, izdarot savu iemaksu uz līgumpamatiem;

— puses vienojas par to, ka visi jautājumi attiecībā uz objektiem, ko kvalificē kā Vissavienības īpašumu, tiks regulēti ar īpašiem nolīgumiem, kas balstās uz pušu likumdošanas aktiem par suverenitātes ekonomisko pamatu aizsardzību;

— puses uzsvēra, ka nepieciešams paplašināt reālo suverenitāti ārējā ekonomiskajā darbībā;

— puses nolēma paātrināt Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas un Latvijas Republikas līguma izstrādāšanu un tā parakstīšanu.

KPFSR Augstākās Padomes priekšsēdētājs B. Jeļcins

KPFSR Ministru Padomes priekšsēdētājs I. Silajevs

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. Gorbunovs

Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. Godmanis