Johana Surpe (Johanna Suurpää). Runa LTF 1. kongresā

No Barikadopēdija


Dārgie Latvijas Tautas frontes pārstāvji!

Pirmkārt, es gribētu visiem angļu valodā pateikties par iespēju šodien būt šeit. Es saucu jūs par draugiem, jo mēs šeit tiekam uzņemti kā draugi, un to mēs novērtējam. (Aplausi.)

Tagad runāšu somiski. Pārstāvu Somijas Zaļo partiju. Man būtu viegli teikt arī, ka pārstāvu šeit Somijas tautu. Jo tik plaša ir kļuvusi tā pozitīvā rezonanse, ko Somijā ir guvusi kustība Igaunijā un Latvijā. Šajā ziņā — attieksmē pret notikumiem Baltijā — Somijas tauta nav sadalījusies ne partijās, ne kā citādi. (Aplausi.)

Te ir daudz runāts par internacionālismu. Somijā arī par to daudz runā. Somijā ir aktuāls jautājums, kā būtu jāattiecas pret to, ka Rietumeiropā tagad ir aktīvs integrācijas process. Šajā procesā tomēr ir savas problēmas, un Somiju visvairāk skar šī procesa rūpnieciskā puse.

Manuprāt, šajā rūpnieciskajā integrācijā, kurā tiek iekļauta Somija, ir savas problēmas. Pirmkārt, šķiet, ka tiek apgrūtināta kontrole pār mūsu vidi. Var arī gadīties, ka apvienotā Eiropā palielināsies saimnieciskā nevienlīdzība. Un tomēr «zaļie», dažādās valstīs veidojušās «zaļās partijas», grib pasvītrot, ka problēmas var un vajag risināt tieši ar internacionālisma palīdzību.

Ir aplami domāt, ka militārās vai ekoloģiskās katastrofas, kas notiek un var notikt pasaulē, būtu iespējams atvairīt citādāk nekā tikai ar starptautisku sadarbību. Tāpēc mums ir vajadzīgs internacionālisms, bet tam jābūt citādam internacionālismam.

Domājam, ka nevajadzētu vairs tik daudz runāt par Rietumeiropu un Austrumeiropu, bet šim internacionālismam vajadzētu vienot visu Eiropu un, pirmkārt, Eiropas tautas un Eiropas cilvēkus. (Aplausi.)

Tas, kas šodien šeit notika, pārsteidz un vieš uzticību politikai. Tas atspoguļojas arī Somijā, kur uzskati par Gorbačova politiku un par notikumiem Baltijā strauji mainās. Man šķiet, ka tas, kas šeit notiek, varētu būt pozitīvs spēks, pretspēks, uz ko ved šī rūpnieciskā nevienlīdzība integrācijā ar Rietumeiropu.

Esmu lasījusi jūsu Programmu, uzskatu to par izcili labu. (Aplausi.) Un ceru — lai arī šāds plašs demokrātijas process nekad nav viegls, tomēr šeit, Latvijā, izveidosies sabiedrība, kur sadzīvos dažādi cilvēki, dažādas tautas, dažādi vīrieši un arī dažādas sievietes.

Novēlu laimes šim demokrātiskajam procesam. Un vēlreiz — cilvēku un tautu internacionālismam.

Beigšu ar citātu no starptautiskās Miera kustības deklarācijas. Nebūsim lojāli pret Rietumiem vai Austrumiem, būsim lojāli cits pret citu. (Aplausi.)

(Redakcijas piezīme. Johanas Surpes vārda un uzvārda rakstība somiski ir Johanna Suurpää.)