Dažādas domas, dažādi priekšlikumi

No Barikadopēdija
Partijas dzīve

Partijas Kirova rajona komitejā notika ideoloģiskās komisijas sēde, kurā runāja par to, kā rajona pirmorganizācijās risinās Latvijas Komunistiskās partijas Rīcības programmas apspriešana.

Gatavojoties šai sēdei, ideoloģiskās komisijas locekli pabijuši vairākās pirmorganizācijās, runājuši ar to sekretāriem un citiem komunistiem. Par to, kāds darbs veikts šajās organizācijās, kādas domas un priekšlikumi izteikti LKP Rīcības programmas apspriešanas gaitā, ziņoja partijas Kirova rajona komitejas ideoloģijas nodaļas vadītāja Ludmila Usatjuka.

Latvijas Komunistiskās partijas Rīcības programmas apspriešana rajonā risinās visdažādākajās formās — notiek sapulces, individuālas sarunas ar komunistiem, šis jautājums ir uzmanības centrā partijas mācību nodarbībās, tiek organizētas lekcijas. Dažādus ierosinājumus par LKP Rīcības programmu joprojām saņem, gan Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā komiteja, gan partijas rajonu komitejas, gan masu informācijas līdzekļi.

Lūk, daži priekšlikumi, ko pauž Kirova rajona komunisti. «Liesma» un «Avots» partijas pirmorganizācijās izteikta doma, ka būtu nepieciešams LKP CK preses orgāns, kas notikumus un viedokļus atspoguļotu abās valodās. Tagad bieži ir tā, ka laikrakstos «Cīņa» un «Sovetskaja Latvija» sniegtā informācija būtiski atšķiras. Rīgas celtniecības tresta komunisti savukārt ierosinājuši izveidot sabiedriskās domas izpētes centrus pie Latvijas Komunistiskās partijas CK, kā arī pie partijas rajonu komitejām. Turpat, pēc viņu domām, vajadzētu organizēt arī preses centrus, kā arī paātrināt papildus kanāla izveidošanu Latvijas televīzijā. LKP rīcības programmas apspriešanas gaitā dažādās partijas pirmorganizācijās izteikti dažādi, pat pretrunīgi vērtējumi partijas Kirova rajona komitejas darbībai pašreizējā laika posmā.

Sēdes noslēgumā partijas Kirova rajona komitejas otrais sekretārs Zigfrīds Brenčevs informēja ideoloģijas komisijas locekļus par to, ka 25. janvārī paredzēts sasaukt partijas rajona komitejas plēnumu un tā darba kārtībā iekļaut jautājumu par partijas rajona organizācijas uzdevumiem, gatavojoties LKP XXV kongresam.

 

A. SĒNE