Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Igaunija, 1989)

No Barikadopēdija

14. aprīlī notika Igaunijas ĻKJS CK biroja sēde, kurā izskatīja to problēmu kompleksu, kas saistīts ar igauņu puišu karadienestu PSRS Bruņotajos Spēkos. Republikā situācija saasinājusies pēc neskaitāmajiem mītiņiem, kuros skan aicinājumi boikotēt karadienestu. Tāpēc Igaunijas komjaunatnes vadība cenšas risināt šos jautājumus, uzklausot visdažādākos viedokļus. Uz biroja sēdi bija uzaicināti militārsporta spēles «Ērglēns» štāba locekļi, Tallinas Politehniskā institūta studentu kustības «Bez ieročiem» pārstāvji un citi. Birojs pieņēma lēmumu «Par igauņu jauniešu stāvokli PSRS Bruņotajos Spēkos» un Aicinājumu Igaunijas PSR Augstākās Padomes deputātiem. Dokumentos izteikta doma, ka situācija, kas izveidojusies PSRS Bruņotajos Spēkos, pieļautie noziegumi un citi likumpārkāpumi kompromitē sociālisma iekārtu, tāpēc PSRS Aizsardzības ministrijai jādara viss iespējamais, lai tiktu nodrošināta kārtība armijā. Birojs atbalsta prasību, lai igauņu jaunieši dienētu tikai Igaunijas teritorijā dislocētajās karaspēka daļās, kā arī ideju izveidot teritoriālās karaspēka daļas jau šajā gadā. Tika izteikts priekšlikums maijā tikties visu savienoto republiku komjaunatnes Centrālkomitejām, lai pārspriestu armijas problēmas un izstrādātu kopīgus lēmumus, kurus varētu iesniegt izskatīšanai gaidāmajā VĻKJS CK plēnumā.

Aicinājumā republikas AP deputātiem Igaunijas ĻKJS CK birojs uzsvēris, ka republikas varas orgāniem jānodrošina kontrole Igaunijas PSR teritorijā dislocētajās karaspēka daļās un, balstoties uz Konstitūciju, jāizstrādā likuma projekts «Par Igaunijas jauniesaucamo karadienesta iziešanas kārtību» un jānodod tas apstiprināšanai Igaunijas PSR AP ne vēlāk par šā gada oktobri. Tāpat jāapspriež alternatīvā dienesta iespējas tiem, kas veselības, reliģisko vai citu iemeslu dēļ nevēlas nēsāt ieročus.

Karadienesta problēmas apsprieda arī Igaunijas sieviešu V kongresā, kas 14. un 15. aprīlī notika Tallinā. Kongresā ievadvārdus teica Igaunijas APP priekšsēdētāja vietniece M. Leoska. Foruma darbā piedalījās arī Igaunijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs V. Veljass. Šīs sanāksmes gaita bija visai vētraina, un pēc kongresa vēl tiek izstrādāti un papildināti tā dokumenti un pieņemtās rezolūcijas.

Sestdien Tartu notika neatkarīgās jaunatnes 3. forums, un tā temats bija «Atbruņošanās un demilitarizācija». Forumā piedalījās 800 delegāti, kas pārstāvēja dažādas jaunatnes alternatīvās un neformālās kustības un organizācijas. Pirms šā foruma 52 stundu badastreiku bija pieteikuši divi Tartu universitātes studenti.

Piektdien visās Igaunijas republikāniskajās avīzēs bija publicēti astoņi priekšlikumi, kurus Igaunijas valdība izteikusi sakarā ar armijas jautājumiem. Priekšlikumus komentēja Igaunijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs Indreks Tome.

Igaunijas PSR Veselības aizsardzības ministrijā 14. aprīlī notika paplašināta valdības komisijas sēde. Komisija, kas izveidota, lai noskaidrotu bērnu grupveida saslimšanas cēloņus Igaunijas ziemeļaustrumu daļā, strādājusi ļoti intensīvi, tomēr nav noskaidrots, kas rada matu izkrišanu bērniem. Sēdē piedalījās arī speciālistu brigāde no PSRS VAM. Iespējams, ka vainojama ir apkārtējās vides piesārņotība, kas izpaužas bērnu saslimstības pieaugumā, tāpēc jānosaka robežas tai joslai, kurā vērojama bērnu plikpaurība. Sākumā tā sniedzās līdz Sillamē pilsētai, bet tagad jau vairāki saslimšanas gadījumi bijuši Narvā, Kohtlajervē, arī Tartu.

Beigusies delegātu reģistrēšana pirmajām Vispasaules igauņu jaunatnes dienām, kas notiks Igaunijā no šā gada 8. līdz 16. jūnijam. Tiek aicināti ciemos visi, kas jūtas jauni. Šogad nokārtot iebraukšanas vīzas būs daudz vieglāk nekā citās reizēs. Visus izdevumus apsolījusies segt Igaunijas darba kolektīvu savienība. Pasākuma galvenās norises vieta būs Tallina, kur šajās dienās paredzēti arī Vecpilsētas svētki, tāpat notiks dažādi pasākumi Tartu, Veru, Vilandē un uz salām.

Arī Igaunijā pagājušajā nedēļā bija ļoti silts, gaisa temperatūra sasniedza +20°— +22°C. Tāda rekordtemperatūra nav novērota pēdējo simt gadu laikā, taču nedēļas nogalē atkal uzkrita slapjš sniegs.

TENU VARE,

redaktora vietnieks

«Noorte Hääl», laikraksts (Igaunija)