Komjauniešu vadītāj Aivar Rauam, atbildi uz trim jautājumiem!

No Barikadopēdija
Pēc Igaunijas komjaunatnes foruma

Pēc Igaunijas komjaunatnes foruma

 

Kas tu esi?

Esmu dzimis pirms 29 gadiem Paldisku pilsētā. Turpmākās dzīves gaitā tur ne reizi nebiju, tikai pērn tur atkal nokļuvu. (Paldiski ir slēgta pilsēta — red.) Mācījos Tallinas 1. vidusskolā, tad — Tallinas Politehniskajā institūtā. Pabeidzu tā vakara nodaļu un pēc diploma esmu pārtikas rūpniecības inženieris tehnologs. Divus gadus dienēju armijā. Mācību laikā augstskolā trīsarpus gadus strādāju par ugunsdzēsēju. No 1982. gada atrodos komjaunatnes darbā Tallinā. Sākumā biju instruktors rajona komitejā, tad pilsētas komitejā, vēlāk — tās organizatoriskā darba nodaļas vadītājs, pilsētas rajona komitejas pirmais sekretārs. Pēdējo gadu pildīju CK sekretāra pienākumus. Es nebiju domājis par komjaunatnes funkcionāra karjeru, gluži vienkārši enerģijas man bija pāri malām, un uzskatīju komjaunatnes darbu par vienu no spēka pielikšanas iespējām.

Kā tu vērtē tikko notikušo kongresu?

CK sekretāri tajā ieguva tādus rezultātus, kādus bija gaidījuši. Jau no pavasara IĻKJS CK sekretariāts bija kļuvis par komandu, kas pildīja vienotu uzdevumu. Nosakot kongresa pamatlīnijas, domstarpību nebija. Kongress bija grūts, jo zālē atšķirībā no mums nebija vienīgi domubiedri. Tajā sēdēja diametrāli pretēju uzskatu pārstāvji. Bija pamatīgi jāpastrādā, lai izdotos kongresa lēmumus pieņemt daudzmaz vienprātīgā gaisotnē.

Ar ko tu sāksi?

Sākt mēģināsim trijatā (tik CK sekretāru ievēlēja kongress), proti, ētiski, politiski un juridiski pareizi demontēt to lielo sistēmu, organizāciju, kas šobrīd stāv iesīkstējusi un nekustas; dot rīcības brīvību tiem, kuri gribēs izstāties no savienības, tiem, kuri grib palikt, un tiem, kuri grib veidot kaut ko gluži jaunu. CK mēģinās radīt mehānismu, kas ļaus vienlaikus virzīties pa visām trim maģistrālēm. Kavēties nedrīkstam. Jau nākamnedēļ pulcēsies rajonu un pilsētu komjaunatnes komiteju pirmie sekretāri, lai vienotos, kā dzīvot turpmāk.

 

TINU VARE,

avīzes «Noorte Hääl» redaktora vietnieks

REINHARDA PŪMA foto