Cienījamie Augstākās Padomes deputāti!

No Barikadopēdija
PSRS armijas klātbūtne Latvijā

leskatieties kara jūrnieku vēstulē! Tur atradīsiet atgādinājumu par iespējamu Baku un Tbilisi Baltijas variantu, par to, ka armijas cilvēki esot apbruņoti un būs spiesti aizstāvēt savas ģimenes, kas «tikšot vardarbīgi izdzītas no iedzīvotām vietām».

Atklātā vēstulē atrodam arī tiešus draudus deputātu dzīvībai, viņu bērnu dzīvībai, viņu mantai, ja viņi atļausies balsot par minēto likumprojektu. Šādi draudi kā reāli draudi izdarīt slepkavību, nodarīt miesas bojājumus vai iznīcināt īpašumu (sk. vēstules septīto rindkopu!) kvalificējami pēc LPSR Kriminālkodeksa 205. panta un ir krimināli sodāmi.

Atklātās vēstules autori asaraini žēlo atvaļinātos virsniekus, kuriem pēc dienesta beigām «vienkārši nav kur braukt, kurus neviens nekur negaida». Vai tiešām pārapdzīvotā, netīrā, nabadzīgā Rīga ir vienīgā vieta PSRS, kur viņus vajadzētu gaidīt, pieņemt, apgādāt un nodrošināt? Vai tiešām nevienam no atvaļinātiem virsniekiem nekur Padomju Savienībā nav dzimtenes?

Latvijas PSR Advokātu kolēģijas

Rīgas 6. juridiskās konsultācijas kolektīva vārdā

(13 advokāti un grāmatvede)

konsultācijas vadītāja vietniece

I. TAMBERGA