Latvijas deputātu apspriede

No Barikadopēdija

 

Pirms došanās uz PSRS Tautas deputātu kongresu Maskavā deputāti no Latvijas tikās LPSR Augstākās Padomes Prezidijā, lai apspriestu ar kongresu saistītos organizatoriskos jautājumus (kas kādās komisijās darbosies) un lai vienotos par stratēģiju un taktiku.

Deputāts Eizāns:

Būtu jāķeras klāt Bruņotajiem Spēkiem...

Deputāts Neilands:

Vajadzētu konstitucionālu uzraudzību pār armiju. Jautājumu par alternatīvo dienestu vajadzētu virzīt nevis atsevišķi, bet gan kompleksā ar armijas lietām.

Deputāts Bojārs:

Alternatīvā dienesta problēma jāsaista ar iespējām dienēt iekšlietu orgānos republikas teritorijā, arī tā sauktajās melnajās beretēs.

Kā svarīgākos jautājumus, kuri mūsu republikas pārstāvjiem būtu jāaktualizē Maskavā, deputāti minēja šos: armija, valsts federatīvā uzbūve, viss, kas saistīts ar tiesiskiem jautājumiem.

Republikas premjers Bresis klātesošos informēja par Latvijas ekonomisko situāciju:

Ar likuma par saimniecisko aprēķinu pieņemšanu darbs tikai sākas. Republikas Ministru Padomei jāpieņem vesela virkne dokumentu, lai likums sāktu darboties. Pašreizējo ārējo ekonomisko sakaru sistēmā ar līdzšinējo licencēšanu pašfinansēšanās ar valūtu republikā nav iespējama.

Premjers aplūkoja arī republikas budžeta veidošanās problēmu, ieskicēja jautājumu, kā Savienībā un kā republikā traktējams īpašums, izteica savu attieksmi pret PSRS likumu par renti un PSRS likumprojektu par īpašumu, uzsvērdams, ka republikas Ministru Padomei pret pirmo īpašu iebilžu nav, bet otrajam jaunajos apstākļos republika piekrist nevar. Premjers atbildēja uz deputātu jautājumiem: kā turpmāk funkcionēs republikas bankas, kam piederēs jūras šelfs, kā notiek un vai notiek konversijas process, kā sokas armijas daļu un rūpniecības objektu inventarizācijas darbi, kāds ir turpmākais Liepājas ostas liktenis...

Deputāti īpašu uzmanību pievērsa jautājumam, kā organizējams mehānisms, lai no Maskavas uz Rīgu regulāri pienāktu parlamentāra informācija, kā arī apmainījās ar viedokļiem, kas kongresā ir tiesīgs runāt republikas vārdā.

A. PASTALNIEKS