Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija paziņojums

No Barikadopēdija

Ir pagājuši 50 gadi, kopš 1940. gada 21. jūlijā sanāca Staļina asiņainā emisāra Višinska izveidotā Latvijas Saeima. Tā pieņēma lēmumus pasludināt padomju varu un griezties pie PSRS Augstākās Padomes ar lūgumu iekļaut Latviju Padomju Savienības sastāvā, kas nozīmēja neatkarīgās Latvijas Republikas iznīcināšanu. Ar šo brīdi sākās masu terors un genocīds pret Latvijas iedzīvotājiem, kura sekas jūtamas vēl šodien.

Latvijas Republikas Augstākā Padome Latvijas Saeimas 1940. gada 21. jūlijā pieņemto deklarāciju «Par Latvijas iestāšanos Padomju Sociālistisko Republiku sastāvā» ir pasludinājusi par spēkā neesošu kopš pieņemšanas brīža. Šīs pazemojošās un traģiskās gadadienas svinīgu atzīmēšanu Augstākās Padomes Prezidijs uzskata par dziļi aizvainojošu latviešu tautai un visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas tieši vai netieši cietuši totalitārā režīma patvaļas gados. Tās svinēšana uzskatāma par izaicinājumu demokrātijai, kas tikko sākusi atjaunoties mūsu valstī.

Tomēr tautas izvēle ir viennozīmīga — Latvijai kā neatkarīgai, līdztiesīgai un demokrātiskai valstij jāatgriežas Eiropas valstu saimē.

LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES PREZIDIJS