Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Latvijas Republikas Ministru Padomes Paziņojums

No Barikadopēdija

Laikposmā no 5. līdz 18. decembrim Latvijā nezināmi noziedznieki izdarījuši deviņus organizētus sprādzienus pieminekļu, republikas valdības, sabiedrisko un militārresoru ēku tiešā tuvumā, nenodarot šiem objektiem būtiskus bojājumus.

Sprādzieni notikuši īsi pirms PSRS Tautas deputātu IV kongresa un tā pirmajās dienās, un to mērķis ir radīt masu nekārtību šķietamību, lai panāktu prezidenta pārvaldes ieviešanu.

Demokratizācijas process Latvijā ir reāli apdraudēts. Tie politiskie spēki, kas vēlas destabilizēt situāciju republikā un diskreditēt Latvijas neatkarības ideju, no politiskās cīņas metodēm pārgājuši pie visā civilizētajā pasaulē nosodītiem un noliegtiem līdzekļiem — rupja spēka lietošanas un cilvēka dzīvību apdraudošu diversiju organizēšanas. Šie spēki cenšas pierādīt, ka miermīlīgas parlamentāras metodes nav mūsdienu politisko jautājumu risināšanas ceļš, ka cilvēku iebiedēšanu un provokāciju organizēšanu var uzskatīt par argumentu politisko mērķu sasniegšanai. Šādas rīcības saturs šaubas neizraisa — tās mērķis ir graut demokrātiskās iekārtas veidošanu Latvijā un vēsturiski noteikto virzību uz Latvijas valstisko neatkarību.

Šādi terorisma akti ir kategoriski nosodāmi, noraidāmas ir arī jebkuras vardarbīgas metodes un provokācijas kā iespēja ietekmēt politisko notikumu gaitu Latvijā. Tikai demokrātiskā procesa netraucēta turpmākā attīstība atbilst visu Latvijas iedzīvotāju kopīgajām interesēm.

Aicinām republikas iedzīvotājus saglabāt mieru un neļauties provokācijām. Vietējām pašvaldībām, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, kārtības sargāšanas iestādēm šādā situācijā jāpastiprina modrība un organizētība, jāveic pasākumi, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un tautsaimniecības normālu darbību.

Valdība uzdevusi noskaidrot teroristu personības un saukt viņus pie atbildības.

 

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētaja vietnieks A. Krastiņš

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. Daudišs

 Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētājs I. Godmanis

 Latvijas Republikas valdības lietu ministrs K. Līcis

Rīgā 1990. gada 18. decembrī