Latvijas Tautas frontes valdes paziņojums

No Barikadopēdija

Tuvojoties Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 71. gadadienai, mēs aicinām Tautas frontes biedrus un atbalstītājus ar pārbūves un atdzimšanas, kā arī citiem lozungiem, kas izriet no LTF Programmas un pozitīvas attieksmes pret jauno republikas vadību, brīvprātīgi iekļauties svētku sanāksmēs, gājienos un mītiņos savu darba kolektīvu rindās.

Mēs aicinām kopā ar saviem darba un domu biedriem demonstrēt pret birokrātismu, administrēšanu, stagnāciju.

Rīkojieties tikai saskaņā ar savu sirdsapziņu, esiet politiski izturēti un kulturāli, vienoti un disciplinēti! Esiet modri, neļaujiet sakompromitēt demokratizācijas procesu!

Atcerēsimies, ka 1917. gada Februāra un Oktobra revolūcijas ir visu bijušās cara impērijas apspiesto tautu brīvības alku rezultāts.

Latviešu nācijai un citu tautību Latvijas iedzīvotājiem šis laiks vēsturē nozīmēja nacionālo un sociālo atbrīvošanos no 700 gadu apspiestības.

1917. gada revolūciju rezultātā divas reizes šajā gadsimtā Ļeņina valdība atzina mūsu zemes valstiskumu — Padomju Latvijas neatkarību 1918. gada 22. decembrī, bet divus gadus vēlāk — arī Latvijas Republikas neatkarību, kura tika proklamēta 1918. gada 18. novembrī.

Mūsdienu tikumiskās revolūcijas un atmodas laikmetā, kas attīstās saskaņā ar PSKP XIX Vissavienības konferences garu, Latvijas Tautas frontes valde aicina republikas sabiedrību — strādniekus, radošo un tehnisko inteliģenci, skolēnus un studentus — nolikt ziedus pie revolūcijas, brīvības un antifašistiskajā cīņā kritušo un nogalināto, kā arī staļiniskā režīma noslepkavoto strādnieku un revolucionāru piemiņas vietām Komunāru laukumā š. g. 6. novembra vakarā Rīgā.

Atjaunojot vēsturisko patiesību, neaizmirsīsim nedz Revolūcijas svētkus — 7. novembri, nedz arī 11. novembri — Vācijas kapitulācijas dienu pirmā pasaules kara beigās, kas kļuva par Starptautisko varoņu piemiņas dienu, bet Latvijā — par Lāčplēša dienu, kas iezīmē arī Bermonta sagrāvi. Neaizmirsīsim arī 18. novembri, kas kā vienota Latvijas valstiskuma proklamēšanas datums pieder visām Latvijas tautām ceļā uz tiesiskas valsts veidošanu.

LATVIJAS TAUTAS FRONTES VALDE