Rīga. 25. janvāris

No Barikadopēdija

Kāda parasta ziemas diena — auksta, bez sniega. Bet Rīga ziedēja. Un asaras tai bira pār vaigiem. Vakarā sūrstēja acis. Jūs bijāt aizgājuši tālāk par mums. Uz priekšu. Gaismā. Gaisma ir tik skaista. Bet atpakaļceļa nav pat no turienes.

 

 Dmitrija Sokolova foto

 "TASS"