Valsts Drošības komitejā

No Barikadopēdija

Pēdējo divu gadu laikā oficiālajos preses izdevumos un televīzijā nereti parādās informācija par dažādām apvainojoša, apmelojoša un musinoša satura skrejlapām, kā arī vēstulēm, kas adresētas dažādu valsts un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un kurās tiek draudēts ar fizisku izrēķināšanos. Parasti šāda veida dokumenti ir anonīmi, bet, ja arī tiek parakstīti, tad ar izdomātu personu vai organizāciju vārdiem. Šai sakarā republikas iedzīvotāju vidū izplatās baumas, saasinās starpnacionālās attiecības, dažādos iedzīvotāju slāņos rodas baiļu un nedrošības sajūta.

Viens no Valsts drošības komitejas pienākumiem ir cīņa pret jebkurām ekstrēmisma, kā arī nacionālā naida kurināšanas izpausmēm. Tādēļ ciešā sadarbībā ar Latvijas un citu republiku tiesību sargātājiem orgāniem, izmantojot zinātniskās pētniecības institūtu palīdzību, tiek veikts liels darbs anonīmo dokumentu izgatavotāju un izplatītāju meklēšana. Tā, piemēram, republikas iedzīvotājiem noteikti vēl ir atmiņā vēstules, kas kurināja nacionālo naidu un tika parakstītas «Latvijas jauno patriotu vārdā». To autoru atrašanā lielu darbu veica Drošības komiteja. Taču ir arī daudz citu faktu, kas plašām iedzīvotāju aprindām palikuši nezināmi. Katru gadu republikas VDK atklāj 50–80 personas, kas nodarbojušās ar antikonstitucionāla satura dokumentu izgatavošanu. To vidū ir arī iebraucēji no citām republikām. Nav šaubu, ka lasītāji neapstrīdēs arī to, ka mūsu galvaspilsētu, kā arī republikas citas pilsētas nebūt neizdaiļo nereti uz transporta līdzekļu sēdekļiem, sētām, dzīvojamo ēku un pat baznīcu sienām sastopamie uzraksti, kas aizvaino nacionālās jūtas.

Katru šādu gadījumu VDK rūpīgi izmeklē, jo ir jānoskaidro, vai ikreiz attiecīgajā gadījumā pēc vārdiem nesekos darbi. Tikai tad, atkarībā no iemesliem, kas konkrētu personu pamudinājuši izdarīt tamlīdzīgus likumpārkāpumus, kā arī viņa mērķiem un vecuma (nav noslēpums, ka īpaši aktīvi dažādu uzrakstu izgatavošanā emociju uzplūdu brīdī ir skolu jaunieši) VDK kopā ar republikas prokuratūru veic attiecīgus pasākumus. Protams, VDK ir ieinteresēta laikus iegūt informāciju, lai novērstu iespējamus nopietnākus likumpārkāpumus un lai varētu aprobežoties ar profilaktiskiem u.tml. audzinošiem pasākumiem, tikai visnopietnākajos gadījumos ierosinot krimināllietas. Šis ir viens no drošības orgānu darbības pamatprincipiem, kas neapšaubāmi sakrīt ar godīga jebkuras demokrātiskas sabiedrības pilsoņa interesēm. Diemžēl oficiālu informāciju par anonīmu antikonstitucionālu materiālu izplatīšanas faktiem VDK nereti saņem ar novēlošanos vai dažos gadījumos nesaņem nemaz. Tas būtu izskaidrojams ar visas sabiedrības demokratizēšanas procesā izveidojušos zināmu noliedzējattieksmi pret VDK, bet šeit ir noteikti jāpiebilst, ka arī valsts drošības orgānos notikušas būtiskas, ar demokratizāciju saistītas pārmaiņas, par ko sabiedrību ar televīzijas un preses starpniecību informējuši Latvijas VDK vadītāji.

Ņemot vērā, ka politiskais stāvoklis republikā joprojām ir sarežģīts un arī turpmāk iespējama tādu anonīmu, antikonstitucionālu dokumentu izplatīšana, kas kurina nacionālo naidu, Valsts drošības komiteja aicina pilsoņus, sabiedriskās organizācijas un valsts iestādes veltīt lielu vērību šāda veida parādībām, jo vieglprātīgas attieksmes gadījumā iespējamas smagas sekas, un vērsties Valsts drošības komitejā (tālrunis — 270325).

VDK PRESES GRUPA